Reprint Baranów Napoleon Orda

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Graf_ika
  • Waga: 0.06 kg
  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • 15,00 zł

BARANÓW NAD WISŁĄ (Galicya) Bogusław Jaksyca wzniósł ten zamek r. 1135 przez Pomorzan wziętych w niewolę. Późniejszy dziedzic Paweł Gozdawczyk darował go Kazimierzowi W. Król oddaje Baranów Piotrowi Grzymalczykowi za uratowanie mu życia na wojnie. Litwini zburzyli zamek r. 1376. Gościł tu nieraz król Stefan Batory. Dobra przechodzą do Leszczyńskich 1575. Wiśniowieckich, Lubomirskich, Małachowskich, Firlejów, Sanguszków, Krasickich. N koniec Dolańskich. Tu była założoną drukarnia roku 1628.

Reprint jednej z 260 litografii stworzonych w latach 1873-1883 przez Napoleona Ordę.
Komplet litografii tworzy „Album widoków historycznych Polski”
Litografie przedstawiają miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa w Polsce: ruiny zamków obronnych z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich. Miejsca, które świadczą o historii i cywilizacji w Polsce.
Rozmiar planszy: 45 x 31,5 cm
Rozmiar rysunku: 29,8 x 19,7 cm