"Nauka robienia piwa" hrabiego Aleksandra Chodkiewicza

26-09-2016

 

Nauka robienia piwa Aleksandra Chodkiewicza może posłużyć jako praktyczny poradnik krok po kroku jak założyć własny browar. Zawiera podręcznikową wręcz wiedzę niezbędną każdemu piwowarowi. Może także stanowić nieocenioną pomoc w zakładaniu małego biznesu browarniczego. Są w niej zamieszczone wszystkie niezbędne informacje oraz wiedza doświadczonego staropolskiego naukowca i piwowara, co w dobie masowej produkcji przez gigantów korporacyjnych napojów zwanych tylko piwem jest receptą na stworzenie oryginalnego produktu i szansą na pozyskanie zaufania potencjalnych odbiorców - smakoszy piwa. Na skutek upodabniania się do siebie piw wytwarzanych metodami przemysłowymi produkty małych, rzemieślniczych browarów zyskują przychylność konsumentów.

 

W przedmowie hrabia Chodkiewicz m.in. zaznaczył, jak potrzebuje, będąc naukowcem, przekazać swoją wiedzę rodakom.

Fragment wstępu:

"Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria powiedział Phaedrus; zawołamy jemu podobnie: niczem są nauki, skoro te do ogólnego nie zmierzają użytku, niczem uczeni, skoro wiadomości nabytych nie udzielaią drugim. Jak wielce użytecznemi bydź mogą w życiu towarzyskiem mauki przyrodzone, dowodzić tego nie trzeba. Ktokolwiek nie lękał się zwracać swoiey uwagi na rolnictwo; kto zwiedział rękodzielnie i nie wstytdził się od pracujących zasięgać wiadomości; taki zna dobrze, iż zastosowanie nauk przyrodzonych, ulepszenia niezaprzeczone przynieść może. (?) zostałem znaglony zupełnie nowe dziełka napisać. Jeżeli one w czemkolwiek przyłożą się do rozszerzenia światła narodowego; jeżeli spostrzeżenia moie utorują drogę do dalszych ulepszeń; słowem jeżeli w czemkolwiek stanę się użytecznym moim współziomkom, poczytam na ten czas siebie za szczęśliwego."