Plakaty i Pocztówki

 Reprint Grafika myśliwska Heywood Hardy

Reprint Grafika myśliwska Heywood Hardy...

Grafika z podpisem 'The start for the meet' (Heywood Hardy)

20,00 zł
Pocztówka Polskie Jabłonie

Pocztówka Polskie Jabłonie

Piękna pocztówka stworzona przez nasze wydawnictwo specjalnie na obchody Międzynarodowego Dnia Drzewa. Święto to promuje ekologiczny styl życia oraz zachęca do dbania o przyrodę. Wiele szkół w ten dzień przeprowadza akcję sadzenia drzew....

2,50 zł
Pocztówka: Józef Piłsudski -  1916-17 r.

Pocztówka: Józef Piłsudski - 1916-17 r....

J. Piłsudski - 1916-17 r. (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego)

5,00 zł
Reprint Aleksandrówka  Napoleon Orda

Reprint Aleksandrówka Napoleon Orda

ALEXANDRÓWKA (G. Kijowska) - Pałac nad rzeką Taśminą posiadłość Michała Grabowskiego literata.

Reprint Aleksandryja Napoleon Orda

Reprint Aleksandryja Napoleon Orda

ALEXANDRYJA (G. Kijowska) - Ruiny w ogrodzie o trzy wiorsty od Białocerkwi. Posiadłość Hr.Władysława Branickiego

Reprint Antonimy  Napoleon Orda

Reprint Antonimy Napoleon Orda

ANTONINY (G. Wołyńska) - Pałac Hrabiny Maryi Alfredowej Potockiej z domu Xiężniczki Sanguszkowej.

Reprint Bar Napoleon Orda

Reprint Bar Napoleon Orda

BAR nad Rowem (G. Podolska) - Mury obronnego zamku wystawionego przez królowę Bonę w r.1537 gdzie później zawiązała sie konfederacya 1768 roku. Cerkiew z byłemi szkołami....

Reprint Belweder Napoleon Orda

Reprint Belweder Napoleon Orda

BELWEDER nad Niemnem (G. Kowieńska) - Własność familji Burba. Pałac wzniesiony przez Marszałka Kleta Burbę.

Reprint Bendzin Napoleon Orda

Reprint Bendzin Napoleon Orda

BENDZIN NAD CZARNĄ PRZEMSZĄ (Polska) - Zamek zbudowany przez Bolesława Wstydliwego w połowie XII w. wzmocniony został przez Kazimierza W-go który miasto przy nim założył. Tu Jan III jadąc na odsiecz Wiednia 1683. spotkany przez posła Cesarskiego Carafę błagającego Króla o szybką pomoc. Zamek zrujnowany przez Szwedów, należał w r. 1836 do Edwarda Hr. Raczyńskiego....

Reprint Berdyczew Napoleon Orda

Reprint Berdyczew Napoleon Orda

BERDYCZEW (G. Kijowska) - Kościół i Klasztor obronny XX. Karmelitów założony przez Janusza Tyszkiewicza 1630r. po jego powrocie z niewoli Tureckiej....

Reprint Beresteczko Napoleon Orda

Reprint Beresteczko Napoleon Orda

BERESTECZKO, nad rzeką Styrem (Gub. Wołyńska) - Plac bitwy Króla Jana Kazimierza z Bohdanem Chmielnickim 28 Czerwca 1651r., w której poległo 30 000 Tatarów i Kozaków. Zabrał im król 40 dział. Pomnik grobowy Alexandra księcia Prońskiego kasztelana Trockiego aryanina podług zwyczaju tej sekty pochowanego na szczerem polu. W oddaleniu pomnik 5000 dziewic zamęczonych przez Tatarów....

Reprint Bereza Kartuzka Napoleon Orda

Reprint Bereza Kartuzka Napoleon Orda

BEREZA KARTUZKA(G. Grodzieńska) - Klasztor Kartuzów założony r. 1618 przez X. Lwa Sapiehę w pięknej i bogatej okolicy nad rzeką Jasiołdą roku 1706 zdobywany przez Karola XII Króla Szwedzkiego....

Reprint Biała Szlachecka Napoleon Orda

Reprint Biała Szlachecka Napoleon Orda

BIAŁA SZLACHECKA (Polska) Gubernia Piotrkowska - Miejsce urodzenia dwóch zasłużonych krajowi mężów jako wojowników i pisarzy, Marcina i Joachima Bielskich herbu Prawdzie przydomku Wolski. Marcin pierwszy pisał kronikę kraju w ojczystym języku. Umarł 1576. Syn Joachim doprowadził dzieje do panowania Zygmunta III. Dom ich niewielki murowany, został spalony-powtórnie odbudowany kosztem króla Zygmunta III. Ciała Bielskich spoczywają w bliskim kościele Pajęczna....

Reprint Białocerkiew Napoleon Orda

Reprint Białocerkiew Napoleon Orda

BIAŁOCERKIEW (G. Kijowska )- Na starem Zamczysku z czasów Olgierda założonem r.1331 stoi Kościół katolicki fundowany r.1550 przez Frederyka Fruńskiego....

Reprint Białołówka  Napoleon Orda

Reprint Białołówka Napoleon Orda

BIAŁOŁÓWKA (G. Kijowska) - Zamek obronny założony w XVII wieku przez X.Annę z Chodkiewiczow Korecką dla schronienia uciekającym rodakom z niewoli pogańskiej. W ostatnich czasach należała do H.Potockich Hermana i Józefa....

Reprint Białopole Napoleon Orda

Reprint Białopole Napoleon Orda

BIAŁOPOLE (G. Kijowska) - Starożytne Zamczysko na którym stoi Kościół wzniesiony przez Hr Wincentego Tyszkiewicza Referendarza W.XI....

Reprint Białynicze Napoleon Orda

Reprint Białynicze Napoleon Orda

BIAŁYNICZE (G. Mohilewska) - Miasteczko nad Drucią. Dawniej Własność XX Spaiehów. Kościół niegdyś Karmelitów słynny cudownym obrazem N. M. Panny fundował tu Lew X Spapieha kanclerz W. Litewski w 1923r. Później własność XX Ogińskich....

Reprint Biecz Napoleon Orda

Reprint Biecz Napoleon Orda

BIECZ NAD RZEKĄ ROPĄ (Galicya) - W r. 1125. Biecz i okolice spustoszone zostały przez Wołodara Ks. Przemyślskiego. Miasto oddane jest kapitule Krakowskiej roku 1294. W roku 1311, przyłączone do dóbr królewskich. W 1400 r. powtórzone tu zostały przez poselstwa układy małżeństwa króla Jagiełły z Anną hr. Cylejską. Okrągła baszta widoczna na rysunku należała do domu, gdzie się urodził Marcin Kromer sekretarz trzech królów i dziejopis w r. 1512....

Reprint Bieniszew Napoleon Orda

Reprint Bieniszew Napoleon Orda

BIENISZEW (Polska) Gubernia Kaliska - Miejsce pustelnicze pięciu towarzyszy Ś-go Wojciecha w 1004. Na miejscu ich męczeństwa wzniesiony tu został w roku 1640 wśród gęstego lasu klasztor Kamedułów przez Wojciecha Kadzidłowskiego Kasztelana Inowrocławskiego. W r. 1781 Zakonnicy kościół wymurowali....

Reprint Birże Napoleon Orda

Reprint Birże Napoleon Orda

BIRŻE - Twierdza obronna z dawnych wieków. Od połowy XV-go wieku dziedzictwo Radziwiłłów. Zamek w ruinach. Zbudował go X-że Krzysztof Radziwiłł w 1603 r. Kilkakrotnie zdobywany przez Szwedów, zburzony został ostatecznie w wojnach Karola XII-go. Dziś własność Hr. Tyszkiewiczów....

Reprint Bitwa pod Somosierrą - Bataile de Somo-sierra, akwatinta.

Reprint Bitwa pod Somosierrą - Bataile d...

Bitwa pod Somosierrą - Bataille de Somo-sierra.

29,00 zł
Reprint Bitwa Pod Somosierrą - Dominik Xiąże Radziwiłł

Reprint Bitwa Pod Somosierrą - Dominik X...

Dominik Xiąże Radziwiłł. Pułkownik Wojsk Polskich Xstwa Warszawskiego 1784-1813. Archives de la Bque Imp. Lith Duruy.    ...

15,00 zł
Reprint Bitwa pod Somosierrą - Obrona sztandaru

Reprint Bitwa pod Somosierrą - Obrona sz...

Obrona sztandaru - litografia Martina Lavigne'a wg obrazu Leona Cognieta.

15,00 zł
Reprint Bitwa pod Somosierrą - Oficer Pułku Lekkokonnego

Reprint Bitwa pod Somosierrą - Oficer Pu...

Oficer Pułku Lekkokonnego Gwardii. S. Pajączkowski 1950 r. Akwarela (zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).      ...

15,00 zł
Reprint Bitwa pod Somosierrą - Passage de la Sommo-Sierra

Reprint Bitwa pod Somosierrą - Passage d...

Bitwa pod Somosierrą. Passage de la Sommo-Sierra. A Paris chez BASSET, Rue St. Jacques Nr 64. Akwatinta.

29,00 zł
Reprint Bitwa pod Somosierrą - Siedzący Szwoleżer

Reprint Bitwa pod Somosierrą - Siedzący ...

Siedzący Szwoleżer. Paryż 1814.

49,00 zł
Reprint Bobolice Napoleon Orda

Reprint Bobolice Napoleon Orda

BOBOLICE (Polska) - Król Ludwik Węgierski nadał zamek ten prawem Władysławowi Ks. Opolskiemu r. 1370 od nieposłusznego odebrał r. 1396 Władysław Jagiełło i włączył do dóbr koronnych. Później własność Myszkowskich i Męcińskich....

Reprint Bobrowniki Napoleon Orda

Reprint Bobrowniki Napoleon Orda

BOBROWNIKI NAD WISŁĄ (Polska)Gubernia Płocka - Miasto dawne, nosi nazwisko od mnogiej ilości bobrów. Ludwik Król w r.1377 nadał je z innymi grodami swemu siostrzeńcowi Władysławowi ks. Opolskiemu. Od tegoż nabywszy zamek. Krzyżacy wzmocnili takowy a Mistrz Konrad Jungingen r.1403 wydał przywilej założenia miasta zowiąć je Stadt Boberen. Wykupione od Zakonu miasto wraz z Ziemią Dobrzyńską w r.1408. Krzyżacy powtórnie r.1409 opanowali lecz odebrane wkrótce i ostatecznie wcielone do Polski za Władysława Jagiełły...

Reprint Bolesławiec Napoleon Orda

Reprint Bolesławiec Napoleon Orda

BOLESŁAWIEC NAD RZEKĄ PROSNĄ (Polska) Gubernia Kaliska - Zamek założony przez Bolesława Pobożnego Księcia Kaliskiego r. 1269 - Odzyskany od Czechów wraz z powiatem przez Kazimierza Wielkiego r. 1335. W XVII wieku dwukrotnie przez Szwedów zburzony, więcej się z ruin nie podniósł....

Reprint Borszczajówka Napoleon Orda

Reprint Borszczajówka Napoleon Orda

BORSZCZAJÓWKA nad rzeką Rosią (Gub. Kijowska) - Tu Mazepa kazał ściąć d. 14 Lipca Jskrę pułkownika Pułtawskiego i Sędziego głównego Armii Kozackiej. Mazepa ich poświęcił zemście za to, że go oskarżali w czasie wojny Piotra W. z Karolem XII r. 1708. Własność Hr. Generała Adama Rzewuskiego....

Reprint Brzeźnica Napoleon Orda

Reprint Brzeźnica Napoleon Orda

BRZEŹNICA (Polska) - Miasteczko założone przez Leszka Czarnego r. 1265. Tu się urodził r. 1415 Jan Długosz jeden z pierwszych historyków Polskich, i nauczyciel Synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Kościół starożytny założony w XIV wieku, prawdopodobnie w nim Długosz został ochrzczony. W miasteczku jest kościółek z modrzewia zbudowany r. 998....

Reprint Buczacz  Napoleon Orda

Reprint Buczacz Napoleon Orda

BUCZACZ NAD RZEKĄ STRYPĄ (Galicya) - Ojcowizna znakomitej rodziny Buczackich herbu Habdank. Jakub biskup Płocki z r. 1542 był ostatnim jej potomkiem. Po zdobyciu Kamieńca, Mahomet IV. r. 1672 stanął tu obozem i zawarł traktat nieszczęśliwy dla Polski. Powtórnie zajęli Turcy to miasto r. 1675 i ostatecznie zamek zburzyli. Tu Jan III stojąc obozem r. 1687 składał rady wojenne, względem zdobycia Kamieńca. Przeszedł Buczacz w posiadanie Mikołaja Potockiego starosty Kaniowskiego, który tu ufundował klasztor Bazylianów z konwiktem dla nauk 10 uczniów szlacheckich....

Reprint Buki Napoleon Orda

Reprint Buki Napoleon Orda

BUKI nad rzeką Rastawicą (Gub. Kijowska) - Miejsce zasiane znaczną ilością mogił przedhistorycznych. Jest tu zamczyszcze stare, do którego przywiązana jest legenda o niejakimś Xsięciu udzielnym, władającym tą krainą. Teraz własność Stanisława Abramowicza....

Reprint Cecora Napoleon Orda

Reprint Cecora Napoleon Orda

CECORA (Stepy Bessarabskie) - Pomnik na polach Cecorskich o 15 wiorst od Mohilewa nad dniestrem, gdzie zginął Stanisław Żółkiewski W H K 6 Października 1620 r. w bitwie z Turkami....

Reprint Cerkiew Sw. Andrzeja - Napoleon Orda

Reprint Cerkiew Sw. Andrzeja - Napoleon ...

CERKIEW SW.ANDRZEJA (Kijów) - Cerkiew Sw. Andrzeja zbudowana za panowania Cesarzowej Elżbiety w Kijowie przez Hrabiego Rostrelli.

Reprint Chęciny Napoleon Orda

Reprint Chęciny Napoleon Orda

CHĘCINY (Polska) - Zamek bardzo starożytny zbudowany na marmurowej skale. W nim jako twierdzy niezdobytej przechowywano w czasie wojen skarby krajowe. Władysław Łokietek zwołał tu r. 1331 walny zjazd Wojewodów i Kasztelanów dla ustanowienia praw. Ztąd udał się z rycerstwem na pole bitwy pod Płowcami. Szwedzi w r. 1657 i 1707 zamek zniszczyli....

Reprint Ciechanów Napoleon Orda

Reprint Ciechanów Napoleon Orda

CIECHANÓW NAD RZEKĄ ŁYDYNIĄ (Polska) Gubernia Płocka - Miasto nadane r.1065 przez Bolesława Śmiałego Benedyktynom z Mogilna. Po uczynionym podziale kraju za Leszka Białego r.1207 gród się dostaje Konradowi Mazowieckiemu. - Zniszczony przez Prussów i Litwinów r.1267. Hufce Krzyżackie w r.1465 zadały tu klęskę rycerstwu Mazowieckiemu. Ludwika z Goszagów druga żona Władysława IV jadąc do mężą stanęła tu r.1646. Zamek zniszczony przez Szwedów roku 1657....

Reprint Czarnce Napoleon Orda

Reprint Czarnce Napoleon Orda

CZARNCE (Polska) Gubernia Kielecka - Dziedzictwo sławnego Stefana Czarnieckiego Hetmana Polnego Koronnego ur. w r. 1599. Kościół zbudowany przez tegoż Hetmana w r. 1639. Trzy stare drzewa pozostały z jego ogrodu....

Reprint Czarnokozińce Napoleon Orda

Reprint Czarnokozińce Napoleon Orda

CZARNOKOZIŃCE nad Zbruczem (Gub. Podolska) - Własność od XIV wieku Kapituły Kamieńca Podolskiego. Zamek obronny na górze, zniszczony r 1674 przez Turków. Czarnokozińce należą do Tadeusza Sarneckiego....

Reprint Czarny las Napoleon Orda

Reprint Czarny las Napoleon Orda

CZARNY LAS (Polska) Gubernia Radomska Dziedzina Jana Korwina Kochanowskiego Wojskiego Sandomierskiego sławnego poety XVI wieku. Przeszła na własność książąt Jabłonowskich w r. 1760. Na fundamentach domu poety zmarłego w Lublinie 1584 r. stoi gotycka kaplica. Kochanowski urodził się w Sycynie r. 1530...

Reprint Czersk Napoleon Orda

Reprint Czersk Napoleon Orda

CZERSK NIEDALEKO WISŁY (Polska) - Gubernia Warszawska Miasto sięgające dalekiej starożytności. - Było stolicą Książąt Mazowieckich - Konrad I stryj małoletniego Bolesława Wstydliwego osadził i uwięził w zamku synowca wraz z jego matką Grzymisławą. - Pierwszym Księciem na Czersku pisze się Konrad II.- Trojnat Ks. Litewski zniszczył okolicę i miasto r. 1268 - Wzrost Warszawy przyczynił się do upadku Czerska....

Reprint Czestochowa Napoleon Orda

Reprint Czestochowa Napoleon Orda

CZĘSTOCHOWA (Polska)Gubernia Piotrkowska - Starożytna osada, która od r. 1382 zasłynęła cudownym obrazem Matki Boskiej przywiezionym z Bełza przez Władysława ks. Opolskiego. Tenże książę osadził tu zakon Paulinów sprowadzony z Węgier. Obronił Częstochowę w r. 1655 od Szwedów świętobliwy przeor ks. Augustyn Kordecki na czele 160 żołnierzy. 70 zakonników przeciw 1200 Szwedom. Teraźniejszy kościół wzniesiony w r. 1693....