Promocja

Reprint Album Widoków Historycznych Seria I Napoleon Orda

Reprint Album Widoków Historycznych Seri...

I seria Albumu widoków Historycznych Polski, która składa się z 50 litografii stworzonych przez Napoleona OrdęLitografie przedstawiają miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa w Polsce: ruiny zamków obronnych z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich. Miejsca, które świadczą o historii i cywilizacji w Polsce. (Komplet albumów składa się z 8 serii i zawiera łącznie 260 litografii)  ...

420,00 zł
299,00 zł
Reprint Komplet 8 Albumów Widoków Historycznych Polski - Napoleon Orda

Reprint Komplet 8 Albumów Widoków Histor...

260 litografii stworzonych w latach 1873-1883 przez Napoleona Ordę, piękne albumowe wydanie.Litografie przedstawiają miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa w Polsce: ruiny zamków obronnych z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich. Miejsca, które świadczą o historii i cywilizacji w Polsce. Komplet składa się z 8 albumów. Do nabycia są także pojedyncze albumy.  ...

1 600,00 zł
Reprint Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego [...] - Nikolaj Pawliszczew

Reprint Herbarz rodzin szlacheckich Król...

W artykule 65 Prawa o szlachectwie pod dniem 25 czerwca roku 1836 włożony został na Heroldyę obowiązek ułożenia Herbarza Szlachty Królestwa. Przeto Namiestnik Królestwa J. O. Książę Jan Warszawski Hrabia Paskewicz Erewański rozkazał Heroldyi i Naczelnemu Prokuratorowi, aby zajęli się ułożeniem Herbarza Szlachty Królestwa....

119,00 zł
75,00 zł
Reprint Pamiętniki z Pobytu na Syberyi - Rufin Piotrowski

Reprint Pamiętniki z Pobytu na Syberyi -...

Dzieło Rufina Piotrowskiego zawiera wiele cennych informacji dotyczących Syberii, zesłańców, rosyjskiej administracji oraz ludów koczowniczych zamieszkujących opisywane tereny. Z kart pamiętnika wyłania się interesujący obraz krainy widzianej oczami zesłańca, który stara się obiektywnie przedstawić miejsce swej katorgi. Relacja autora dotycząca społeczeństwa syberyjskiego świadczy o dużej znajomości przedmiotu. Autor wspomnień sam będąc skazanym na katorgę, doskonale przestawił stosunek ludzi wolnych do posieleńców i katorżnych. Dokładnie oddał stan psychiczny tych ostatnich, ich problemy i wątpliwości. Z dużą sympatią odnosił się do mieszkańców Syberii. Nie krył się ze swoimi przemyśleniami. Bez ogródek mówił o dużych szansach powodzenia ewentualnego powstania przeciw Rosji, które mogłoby być początkiem procesu dającego wolność jego ojczyźnie....

72,00 zł
Prezent dla Dziecka i dla Niego zestaw trzy reprinty

Prezent dla Dziecka i dla Niego zestaw t...

Szukasz ciekawego prezentu dla dziecka i dla mężczyzny?W PAKIECIE ZAWSZE SIĘ OPŁACA! Komplet Trzy reprinty...

100,00 zł