Reprint Komplet 8 Albumów Widoków Historycznych Polski - Napoleon Orda

Dodaj recenzję:
  • Producent: Graf_ika
  • Waga: 21 kg
  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • 1 600,00 zł

260 litografii stworzonych w latach 1873-1883 przez Napoleona Ordę, piękne albumowe wydanie.
Litografie przedstawiają miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa w Polsce: ruiny zamków obronnych z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich. Miejsca, które świadczą o historii i cywilizacji w Polsce.
Komplet składa się z 8 albumów. Do nabycia są także pojedyncze albumy.

 

 

"Album Widoków Historycznych Polski"

poœwięcony Rodakom zrysowany z natury przez Napoleona Ordę, przestawiający miejsca historyczne od początku chrzeœcijaństwa w Polsce (r. 965), ruiny zamków obronnych z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich. Piękne rezydencye, œświadczące o przeszłośœci i cywilizacyi w tym kraju oraz miejsca urodzenia ludzi wsławionych orężem, piórem lub nauką".

 

Napoleon Orda urodzony 11 lutego 1807 roku w Worocewiczach był artystą wszechstronnie uzdolnionym i gorącym patriotą, który w swojej działalności artystycznej, społecznej i politycznej łączył tradycje narodowe i kulturowe narodów litewskiego, białoruskiego i polskiego.

Artysta, zafascynowany dostojnoœścią architektury, wagą miejsc historycznych, niepowtarzalną atmosferą dawnych pejzaży, z pasją tworzył wizualną dokumentację polskich zabytków architektonicznych. Podróżował głównie po ogromnym terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego wozem lub bryczką, a często na własnych nogach, chcąc uchronić dla potomnych przed niszczycielskim działaniem czasu śœwiat stanowiący ważną cz궜ć dziedzictwa kulturowego Polaków. Te cenne dokumenty z przeszłośœci przedstawiające XIX-wieczne zabytki architektoniczne - zamki, pałace magnackie, kośœcioły, wiejskie rezydencje i dwory, miejskie kamienice, ruiny twierdz i miejsca bitew są kroniką dziejów Rzeczypospolitej, cenną pamiątką dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Wiele z tych obiektów już nie istnieje i kolekcja Ordy ma nieocenioną wartość ikonograficzną. Muzeum Narodowe w Krakowie jest w posiadaniu największego na świecie zbioru prac Napoleona Ordy – 1027 rysunków i akwarel zostało przekazanych przez rodzinę artysty w 1886 roku.


Za życia Napoleona Ordy, w 1873 roku, w ramach albumu, ukazało się osiem serii zawierających 260 litografowanych rysunków i akwarel wybranych spoœród 1027 wykonanych przez autora. Z braku funduszy nie uwzględniono reszty plansz, gdyż wydanie nakładu było finansowane przez artystę. Rysunki na kamień litograficzny przeniósł Alojzy Misierowicz, natomiastœ odbitki wykonane zostały w Zakładzie Litograficznym Maksymiliana Fajansa w Warszawie.

 

Reprint oddaje wszelką specyfikę litografii z epoki. Zmieniona została jedynie technologia druku, w której kamienie litograficzne zostały zastąpione współczesną formą drukarską. Album został wydrukowany na papierze koloru ecru o gramaturze 240 g, zbliżonym w swoich właściwościach z oryginalnym, w duotonie, a receptura zastosowanych farb jest jednym z ważniejszych etapów pracy, które złożyły się na uzyskanie tak wspaniałego efektu.

Album upowszechnia polskie dziedzictwo kulturowe zamknięte do tej pory za murami muzeów i czytelni bibliotecznych. Został wydany dzięki pomocy i wsparciu Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, która udostępniła swoje zbiory.

 

 

 

 

Spis albumów w litografiami Napoleona Ordy:

I seria: ALBUM widoków gubernij grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej, kijowskiej

001. Różana G. Grodzieńska.
002. Grodno — Zamek G. Grodzieńska.
003. Kołoża G. Grodzieńska.
004. Hieronimów G. Grodzieńska.
005. Mereczowszczyzna G. Grodzieńska.
006. Świsłocz G. Grodzieńska.
007. Bereza Kartuzka G. Grodzieńska.
008. Mołodów G. Grodzieńska.
009. Horodyszcze pod Pińskiem — Kościół XX. Benedyktynów G. Mińska.
010. Karolin pod Pińskiem GL Mińska.
011. Leszcz G. Mińska.
012. Duboj G. Mińska.
013. Zasław G. Wołyńska.
014. Ostróg — Zamek G. Wołyńska.
015. Hubków G. Wołyńska.
016. Sławuta G. Wołyńska,
017. Korzec G. Wołyńska.
018. Płoska G. Wołyńska.
019. Klewań G. Wołyńska.
020. Tajkury G. Wołyńska.
021. Równe G. Wołyńska.
022. Nowomalin G. Wołyńska.
023. Międzyrzec Korecki G. Wołyńska.
024. Antoniny G. Wołyńska.
025. Ostróg — Pojezuickie mary G. Wołyńska.
026. Horodyszcze—Klasztor Karmelitów G. Wołyńska
027. Monasterzyszcze G. Kijowska.
028. Białołówka G. Kijowska.
029. Złota Brama G. Kijowska.
030. Berdyczew G. Kijowska.
031. Perypiatycha mogiła G. Kijowska.
032. Pohrebyszcze G. Kijowska.
033. Białopole G. Kijowska.
034. Motowidłówka G. Kijowska.
035. Jagniatyn G. Kijowska.
036. Aleksandrya G. Kijowska.
037. Białocerkiew G. Kijowska.
038. Spiczyńce G. Kijowska.
039. Aleksandrówka G. Kijowska.
040. Wołodarka G. Kijowska.
041. Wydobycki monaster G. Kijowska.
042. Kijów — Kościół katolicki G. Kijowska.
043. Kijów — Cerkiew Ś-go Jędrzeja G. Kijowska.
044. Wierzchownia G. Kijowska.
045. Krzywiec G. Kijowska.
046. Pietniczany G. Podolska.
047. Murachwa G. Podolska.
048. Strzyżawka — nad Bohem G. Podolska.
049. Strzyżawka — Kościół G. Podolska.
050 Winnica G. Podolska.

II seria: ALBUM widoków gubernij grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej, kijowskiej
051. Zinkow G. Podolska.
052. Kamieniec — Zamek starożytny G. Podolska.
053. Kamieniec — ogród Wita G. Podolska.
054. Czarnokozińce G. Podolska.
055. Michałówka G. Podolska.
056. Smotrycz P. Podolska.
057. Szpików G. Podolska.
058. Międzybórz G. Podolska.
059. Żwaniec G. Podolska.
060. Sutkowce G. Podolska.
061. Latyczew G. Podolska,
062. Cecora Besarabja.
063. Borszczajówka G. Kijowska.
064. Buki G Kijowska.
065. Rużyn G. Kijowska.
067. Bohaterka—m. ur. Bohdana Zaleskiego G. Kijów.
068. Krzemieniec — Zamek starożytny G. Wołyńska.
069. Wiszniowiec G. Wołyńska.
070. Zwiahel G. Wołyńska.
071. Dąbrowica G. Wołyńska.
072. Dubno G. Wołyńska.
073. Poczajów G. Wołyńska.
074. Żytomierz G. Wołyńska.
075. Wilno — Zamek starożytny G. Wileńska.
076. Jaszuny G. Wileńska.
077. Wilno—Zamek Barbary Radziwiłłównej G. Wil.
078. Turów G. Mińska.
079. Ujście Prypeci do Dniepru G. Kijowska.
080. Janów G. Grodzieńska.

III seria: ALBUM widoków gubernij grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej, kijowskiej
081. Połonga G. Kowieńska.
082. Kiejdany G. Kowieńska.
083. Belweder G. Kowieńska.
084. Wojtkuszki G. Kowieńska.
085. Wellona G. Kowieńska.
086. Retów G. Kowieńska.
087. Siesiki G. Kowieńska.
088. Średnik G. Kowieńska.
089. Birże G. Kowieńska.
090. Kowno G. Kowieńska.
091. Szatejki G. Kowieńska.
092. Mejszty G. Kowieńska.
093. Korsun G. Kijowska.
094. Turbiejówka G. Kijowska.
095. Steblow G. Kijowska.
096. Łuck G. Wołyńska.
097. Olexiniec G. Wołyńska
098. Rydoml G. Wołyńska.
099. Połock G. Witebska.
100. Lucyn G. Witebska.
101. Sarya G. Witebska.
102. Krasław G. Witebska.
103. Paniowce G. Podolska.
104. Bar G. Podolska.
105. Landwarow G. Wileńska.
106. Troki G. Wileńska.
107. Dudy G. Wileńska.
108. Zaosie m. ur. A. Mickiewicza G. Mińska.
109. Ubiel m. ur. S. Moniuszki G. Mińska.
110. Grodno G. Grodzieńska.

 

IV seria: ALBUM widoków gubernij grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej, kijowskiej
111. Raudań G. Kowieńska.
112. Zamek Giełgudów G. Kowieńska.
113. Lida G. Wileńska.
114. Szawry G. Wileńska.
115. Dubinki G. Wileńska.
116. Gierajnony G. Wileńska.
117. Miedniki G. Wileńska.
118. Krewo G. Wileńska.
119. Giejstuny m. ur. A. E. Odyńca G. Wileńska.
120. Dziewiętnia m. ur. I. Chodźki G. Wileńska.
121. Żemłosław G. Wileńska.
122. Nieśwież G. Mińska.
123. Mir G. Mińska.
124. Nowogródek G. Mińska.
125. Hruszówka G. Mińska.
126. Smolhów m. ur. Syrokomli G. Mińska.
127. Towiany G. Kowieńska.
128. Ołyka G. Wołyńska.
129. Beresteczko G. Wołyńska.
130. Łohojsk G. Mińska.
131. Peczara G. Podolska.
132. Janów m. ur. S. Witwickiego G. Podolska.
133. Białynicze G. Mohilewska.
134. Homel G. Mohilewska.
135. Liszków G. Suwalska.
136. Oświej G. Witebska.
137. Kamieniec Litewski G, Grodzieńska.
138. Skoki m. ur. J. U. Niemcewicza G. Grodzieńska
139. Knyszyn G. Grodzieńska.
140. Wysokie Litewskie G. Grodzieńska.

V seria: ALBUM widoków przedstawiających miejsca historyczne Księstwa Poznańskiego i Prus Zachodnich
141. Kruświca.
142. Mysza wieża.
143. Gniezno — Katedra.
144. Gniezno — Kościół XX. Franciszkanów.
145. Poznań — Kościół S. Jana Jerozolims.
146. Poznań — Kościół P. Maryi.
147. Trzemeszno.
148. Mogilno.
149. Strzelno.
150. Rogoźno.
151. Inowrocław.
152. Wenecya.
153. Środa.
154. Kurnik.
155. Szamotuły.
156. Wągrowiec.
157. Winnagóra.
158. Gołuchow.
159. Żnin m. ur. Śniadeckich.
160. Rogalin.
161. Miłosław.
162. Rydzyna.
163. Piła m. ur. Staszica.
164. Malborg.
165. Toruń m. ur. Lindego.
166. Toruń m. ur. Kopernika.
167. Gdańsk.
168. Złotoryja.
169. Golup.
170. Radzyń.

VI seria: ALBUM widoków przedstawiających miejsca historyczne Królestwa, Galicyi i Ziem Krakowskich
171. Podhorce.
172. Żółkiew.
173. Sanok.
174. Łańcut.
175. Dobromil nad rzeką Wyrwą.
176. Halicz przy ujściu rz. Łukiew do Dniestru.
177. Olesko nad źródłami Styru.
178. Odrzykoń niedaleko rz. Wisłoki.
179 Kraków Zamek Wawel nad Wisłą.
180. Trębowla nad rz. Gniezna.
181. Tyniec nad rz. Wisłą.
182. Zator.
183. Lwów nad rz. Pełtwią
184. Dubiecko nad Sanem.
185. Rożnów nad rz. Dunajcem.
186. Dębno.
187. Szczepanów ur. Ś. Stanisława.
188. Melsztyn nad rz. Dunajcem.
189. Przemyśl nad rz. Sanem.
190. Czorsztyn nad Dunajcem.
191. Baranów nad Wisłoka.
192. Drohowyże.
193. Wiśnicz.
194. Biecz nad rz. Ropą.
195. Buczacz nad rz. Strypą.
196. Skała nad rz. Zbruczem.
197. Krasiczyn nad Sanem.
198. Tęczyn.
199. Stary Sącz czyli Sandecz.
200. Jazłowiec nad rz. Olchowcem.
 

VII Seria: ALBUM widoków Polski guberni warszawskiej, piotrkowskiej, kaliskiej, kieleckiej

201. Częstochowa G. Piotrkowska.
202. Olsztyn (G. Piotrkowska).
203. Brzeźnica m. ur. Długosza G. Piotrkowska.
204. Łęczyca G. Kaliska.
205. Wysocice kościół założony r. 1023. G. Kielecka.
206. Mirów G. Piotrkowska.
207. Bobolice G. Piotrkowska.
208 Wieruszów tu um. Ks. A. Kordecki G. Kaliska.
209. Bieniszewo schronienie 5-ciu towarzyszy Ś-go Wojciecha G. Kaliska.
210. Siewierz G. Piotrkowska.
211. Wieluń G. Kaliska.
212. Olkusz tu um. Ś-ty Jan Kanty G. Kielecka.
213. Wiślica G. Kielecka.
214. Chęciny G. Kielecka.
215. Kielce Zamek Bisk. Zadzika.
216. Bolesławiec G. Kaliska.
217. Koło Zamek Kazimierza W-go G. Kaliska.
218. Smoleń Zamek Bonara G. Kielecka.
219. Gidle G. Piotrkowska.
220. Mojkowce G. Piotrkowska.
221. Rabsztyn Zamek Melsztyńskich G. Kielecka.
222. Ogrodzieniec Zamek Firlejów G. Kielecka.
223. Miechów G. Kielecka.
224. Jędrzejów G. Kielecka.
225. Czarnce tu ur. Stefan Czarniecki G. Kielecka.
226. Książ Wielki Zamek Tenczyńskieh G. Kielecka
227. Bendzin G. Piotrkowska.
228. Grodzisko G. Kielecka.
229. Ojców Zamek Wład. Łokietka G. Kielecka.
230. Pieskowa Skała G. Kielecka.

 

VIII seria: ALBUM widoków Polski guberni warszawskiej,kaliskiej, piotrkowskiej, kieleckiej, lubelskiej, radomskiej, suwalskiej, łomżyńskiej
231. Czersk G. Warszawska.
232. Stołpie G. Lubelska.
233. Bobrowniki G. Płocka.
234. Łysa Góra (Ś-ty Krzyż) G. Radomska.
235. Sandomierz G. Radomska.
236. Piotrowin G. Lubelska.
237. Kaźmierz G. Lubelska.
238. Tum G. Kaliska.
239. Czarnylas G. Radomska.
240. Horodło G. Lubelska.
241. Zamość G. Lubelska.
242. Kalisz G. Kaliska.
243. Ujazd G. Radomska.
244. Janowice G. Radomska.
245. Lublin G. Lubelska.
246. Puławy G. Lubelska.
247. Warszawa G. Warszawska.
248. Wilanów G. Warszawska.
249. Żelazowa Wola G. Warszawska.
250. Firlejowczyzna G. Lubelska.
251. Pułtusk G. Łomżyńska.
252. Płowce G. Warszawska.
253. Płock G. Płocka.
254. Włocławek G. Warszawska.
255. Ląd G. Kaliska.
256. Dospudy G. Suwalska.
257. Gostynin G. Warszawska.
258. Biała G. Piotrkowska.
259. Iłża G. Radomska.
260. Ciechanów G. Płocka.