Reprint Mapa IX - Theatre de la guerre en Silesie Nouvelle Carte 1741

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 9 - 1741

Theatre de la guerre en Silesie Nouvelle Carte Par le Rouge Ingenieur Geographe du Roy et de son. A.S. Mgr Le Comte de Clermont. Avec Privilege du Roy 1741 [ok.1:640 000]

Jedna z wielu map Ślaska wydanych w europejskich oficynach kartograficznych w okresie wojen śląskich, toczonych między Austrią i Prusami w latach 1740 - 1763. Ta relacjonuje przebieg I wojny śląskiej z lat 1740 - 1742, w wyniku której większa część regionu została włączona do Królestwa Prus. Podziałka liniowa: 5 mil [niemieckich] = 5,8 cm, wym. 64 cm x 39 cm, miedzioryt kolorowany, papier czerpany. Archiwum Państwowe w Opolu, Kolekcja ma Śląska Opolskiego, sygn. F 3.