Reprint Mapa L - Franciszek Popiołek 1937

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 50 - 1937 Franciszek Popiołek

Województwo Śląskie oraz Ziemie Sąsiednie [1:400 000]

Poprawiona pod względem hipsometrycznym, w stosunku do opracowania z 1923r., mapa Franciszka Popiołka, z naniesionym po 9 grudnia 1938r. zaanektowanym Zaolziem. Podstawą opracowania mapy były najnowsze wówczas mapy taktyczne Wojskowego Instytutu Geograficznego w skali 1:100 000. Oprac. Franciszek Popiołek, wyd. Instytut Śląski w Katowicach, druk: Zakład Geograficzny Książnica - Atlas S.A. we Lwowie. Mapa fizyczna (z warstwicami), siatka kwadratów, wym. 48 cm x 67,5 cm, druk, wbw, papier czerpany. Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiór kartograficzny, sygn. Zb kart I 710.