Reprint Mapa LIV - Województwo Śląsko-Dąbrowskie 1946

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 54 - 1946

Województwo Śląsko - Dąbrowskie. Mapa administracyjno - komunikacyjna. Stan 3 sierpnia 1946r. [1:300 000]

Mapa przedstawiają ostatnią jednostkę administracyjną, funkcjonującą w latach 1945 - 1950, w przybliżeniu pokrywającą się z Górnym Śląskiem jako krainą geograficzno - historyczną. Opracowanie i wydanie: Główny Urząd Pomiarów Kraju, Wydział Pomiarów Urzędu Wojewódzkiego Śląsko - Dąbrowskiego. Objaśnienia, siatka współrzędnych geograficznych, wym. 68 cm x 71 cm, druk, wbw, papier czerpany. Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiór kartograficzny, sygn. Zb kart II - 46.