Reprint Mapa XIV - Johann Ignatz Felbiger 1751

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 14 - 1752 (1751) Johann Ignatz Felbiger

Carte du Diocese de Breslav ses IV. Archidiaconats, subdivises en ses Cercles Archipresbyteriales. I'an MDCCLI [ok. 1: 740 000]

Jedna z czterech map ogólnych włączonych do sławnego Atlas Silesiae.... wydanego w 1752 roku przez oficynę wydawniczą Homann's Grben (Spadkobiercy Homanna) w Norynberdze. Została opracowana przez kanonika kapituły wrocławskiej Johanna Ignatza Felbigera i przedstawia kościelny podział Śląska. Na mapie wykreślono granice diecezji oraz granice archiprezbiteriatów (dekanatów). Zaznaczono parafie, kolegiaty, opactwa a także klasztory męskie i żeńskie. Informację kartograficzną uzupełnia dodany po prawej stronie may wykaz parafii Diecezji Wrocławskiej. Podziałka liniowa: 10 mil [niemieckich] = 10 cm, 10 mil [śląskich] = 8,7 cm, wym. 53 cm x 46,5 cm, miedzioryt kolorowany, papier czerpany. Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiór kartograficzny, sygn. Zb kart I 575.