Reprint Mapa XL - Industrie-Karte von Oberschlesien 1861

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 40 - 1861

Industrie-Karte von Oberschlesien zur Statistik des Regierungs Bezirks Oppeln [1:500 000]

Przeglądowa mapa przemysłu wydobywczego i hutniczego na obszarze Rejencji Opolskiej, z zaznaczonymi granicami powiatów, liniami kolejowymi i kanałami. W lewym dolnym rogu umieszczono karton obszaru określonego później nazwą Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Oprac. statystyki: P.G. Schuck, królewsko - pruski radca rejencyjny. Rys: A. Baunert; wyd.: Julius Badeker, Iserlohn. Podziałka liniowa : 5 mil [niemieckich] = 12,5 cm. Karton: powiat bytomski 1:100 000; wym. 68 cm x 53 cm, druk, wbw, granice kolorowane, papier czerpany. Archiwum Państwowe w Katowicach, Odział w Gliwicach, sygn. Zbiór kartograficzny 360.