Reprint Mapa XLI - Fridrich Handtke 1861

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 41 - 1861 Fridrich Handtke

Karte der Provinz Schlesien [1:209 000]

Opracowana przez jednego z najlepszych i najaktywniejszych kartografów słynnego wydawnictwa Carla Flemminga z Głogowa, Friedricha Handtkego (1815 - 1879), mapa Prowincji Śląskiej oparta na dopuszczonej do rozpowszechnienia w 1844 roku generalnej mapie sztabowej Prus w skali 1:100 0000, opracowanej na odstawie pierwszego zdjęcia triangulacyjnego Prus, przeprowadzonego w latach dwudziestych i trzydziestych XIX wieku (tzw. Trmasstischblatter patrz poz. nr 32 i 33). Jej pierwsza wersja została wydana ok. 1848 roku. Uwzględniono na niej podziału administracyjne, to jest podział Prowincji na obwody rejencyjne (granice rejencji opolskiej zostały zaznaczone na niebiesko) i powiaty, których granice obrysowano żółtym kolorem (takim samym kolorem podkreślono miasta powiatowe). Warto podkreślić, że na mapie wykreślono również linie kolejowe, które od 1846 roku, kiedy to uruchomiono pierwszą linię tzw. kolei Górnośląskiej na odcinkach Wrocław - Mysłowice, gęsto siatką zaczęły pokrywać Górny Śląska. Opracowanie: F. Handtke, wyd.: C. Flemming. Podziałka liniowa : 1 mila [niemiecka] = 3,7 cm, wym. 78 cm x 55 cm, druk, wbw, papier czerpany. Archiwum Państwowe w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, Zbiór kartograficzny, sygn. WUG Kat kart OBB 270.