Reprint Mapa XLII - P.J. Schneider, prof. Sadeback 1861

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 42 - 1861 P.J. Schneider, prof. Sadeback

Spezial Karte von Schlesien und der Grafschaft Glatz [1:300 000]

Mapa administracyjno - komunikacyjna. Uwagę zwraca wyeksponowanie linii kolejowych. Oprac.: P.J. Schneider, prof. Sadeback, wyd. Wilhelm Gottl. Korn, Wrocław. Wym. 70 cm x 55 cm, druk, wbw, papier czerpany. Archiwum Państwowe w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, Zbiór kartograficzny, sygn. WUG Kat kart OBB 271.