Mapa XLIV - Kuntzel 1892

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 44 – 1892 Kuntzel

Der Oberschlesische Industriebezirk [1:60 000]

Przeglądowa mapa Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego opracowana przez mierniczego Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu (Oberbergamt zu Breslau) na zlecenie Górnośląskiego Towarzystwa Górniczo - Hutniczego z okazji V Powszechnego Zjazdu Górników Niemieckich, odbywającego się w 1892 roku we Wrocławiu. Przedstawia obraz zagłębia górnośląskiego w okresie jego największego rozkwitu gospodarczo - przemysłowego. Wykreślono na niej rozciągłość pokładów rud żelaza, profil pokładów węgla kamiennego rozciągających się od Zabrza do Mysłowic oraz zaznaczono różnymi kolorami obszary własności koncernów górnośląskich. Oprac.: Kuntzel mierniczy górniczy, na zlecenie Oberschlesischen Berg und Huttenmannischen Vereins na V Powszechnego Zjazdu Górników Niemieckich. Podziałka liniowa: 1 mila [niemiecka] = 12,6 cm; 8000 metrów = 13,5 cm. Skala wysokości profilu 1:10 000, wym. 61 cm x 61,5 cm, druk, wbw, papier czerpany. Archiwum Państwowe w Katowicach, Odział w Gliwicach, sygn. Zbiór kartograficzny 368.