Reprint Mapa XLV - Kreis Tarnowitz [ok.1894]

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 45 – ok. 1894

Kreis Tarnowitz, Stadt - und Landkreis Beuthen, Stadtkreis Konigshutte, Kreis Zabrze, nebst Stadt - und Landkreis Kattowitz [1:150 000]

Mapa administracyjna przemysłowej części Górnego Śląska, wydana po przeprowadzonej w 1894 roku reformie, która ustanawiała tzw. powiaty miejskie (bytomski, królewsko - hucki, katowicki i gliwicki), obok dalej funkcjonujących powiatów ziemskich. Oprac.; Zakład Kartograficzny Carla Flemminga w Głogowie; wyd. Priebasch's Buchhandlung, Wrocław. Wym. 29 cm x 34,5 cm, druk, wbw, granice kolorowane, papier czerpany. Archiwum Państwowe w Katowicach, Odział w Gliwicach, sygn. Zbiór kartograficzny 295/4.