Reprint Mapa XLVII - Die Grenzen des Deutschen 1919

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 47 - 1919

Die Grenzen des Deutschen Reiches nach dem Wortlaut des Fridensvertrages vom 25 Juni 1919 in 8 Blattern [1:300 000]

Mapa przedstawiająca granicę Rejencji Opolskiej po podpisanym 28 czerwca 1919 roku Traktacie Wersalskim, w wyniku którego Niemcy przekazały Czechosłowacji część powiatu raciborskiego, tzw Kraik Hulczyński. Wschodnia granica Niemiec jest jeszcze bez zmian. Oprac. i wyd. Kartographische Abteilung des Preussische Gandesaufnahme, Berlin. Wym. 61 cm x 53 cm, druk, wbw, papier czerpany. Archiwum Państwowe w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, Zbiór kartograficzny, sygn. WUG Kat kart OBB III 42/5.