Reprint Mapa XVIII - J. W. Wieland, M. von Schubart 1736

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 18 – (1752) 1736 Johann Wolfgang Wieland, Matthaus von Schubart

Principatus Silesiae Karnoviensis nova et exactissima tabula geographica, commonstrans insimul districtus ar status Minores Freudenthal Olbersdorf et Steuberndorf a I.W. Wieland locumtenente delineata ob. praematuram mortem authoris denuo rectificata per caesareum locumtenentem et architectum militarem Mattheum a Schubart ac sumtibus principum et Ordinum Silesiae reducta et excusa Norimbergae ab Haeredibus Homannianis A.O.R. MDCCXXXVI. [ok.1:92 500]

Pierwotnie według redakcji Johanna Wolfganga Wielanda na jednej mapie wykartowano Księstwo Opawskie i Karniowskie. Następnie zgodnie z zarządzaniem cesarskim, Matthaus von Schubarth przygotował oddzielnie mapy dla obu księstw. Na mapie uwzględniono prawie wszystkie liczne poprawki, przez niego naniesione. Podziałka liniowa: 1,5 mili [niemieckiej] = 11,7 cm, 1,5 mili [śląskiej] = 10 cm, wym. 80,5 cm x 55 cm, miedzioryt kolorowany, papier czerpany. Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiór kartograficzny, sygn. Zb kart I 575.