Reprint Mapa XXII - Schlesien Furstenthum Oppeln 1789

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 22 - 1789

Des Herzogthums Schlesien Furstenthum Oppeln oder die zur Breslauischen Kammer gehorigen Kreise Oppeln, Falkenberg, Rosenberg, Lublinitz, Grossstrehlitz, Kosel, Tost, Neustadt, Oberglogau und Zulz mit der freyen Standesherrschaft Ober Beuthen. Nro 110. [ok. 1:470 000]

Mapa przedstawia obszar dawnego Księstwa Opolskiego i Wolnego Stanowego Państwa Bytomskiego, w strukturze administracyjnej Prus fryderycjańskich. Obszar ten w okresie od 1742 roku do 1806 roku wchodził w skład departamentu kameralnego we Wrocławiu i był podzielony na 11 powiatów. Podziałka liniowa: 7 mil [niemieckich] = 11 cm, wym. 27,5 cm x 25,5 cm, jbw, granice kolorowane, papier czerpany. Na ramkach zaznaczono długość i szerokość geograficzną. Archiwum Państwowe w Opolu, Kolekcja map Śląska Opolskiego, sygn. F1.