Reprint Mapa XXIV - F.A. Schraembl 1778-1792

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 24 - 1778 - 1792 F.A. Schraembl

Atlas der Grde [mapa nr 57 - Śląsk][ok. 1:600 000]

Jedna z 114 map zamieszczonych w atlasie wydanym w wiedeńskiej oficynie F.A. Schraembla. Zaznaczono na niej między innymi podziały administracyjne Śląska na okręgi kameralne i powiaty. Została sporządzona w oparciu o mapy zamieszczone w Atlasie Silesiae... Rytował Anton Amon wyd. F.A. Schraembl, Wiedeń. Na arkuszu brak skali, wym. 54 cm x 39 cm, litografia, wbw, papier czerpany. Archiwum Państwowe w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, Zbiór kartograficzny, sygn. WUG Kat kart OBB 221.