Reprint Mapa XXXI - Plan von der Gegend um Tarnowitz 1813

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 31 - 1813 Schwarzbauer

Plan von der Gegend um Tarnowitz und Beuthen [ok. 1:55 000]

Rękopiśmienna mapa opracowana przez mierniczego Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Schwarzbauera, zorientowana nietypowo na wschód, przedstawiająca lokalizację kopalń kruszcowych, węgla kamiennego, galmanu i żelaza na obszarze między Bytomiem a Tarnowskimi Górami. Oprac. Schwarzbauera. Podziałka liniowa 1 mila [niemiecka] = 13,7 cm, wym. 63 cm x 47 cm, rękopis, kolorowany, papier czerpany. Archiwum Państwowe w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, Zbiór kartograficzny, sygn. WUG Kat kart OBB 28.