Reprint Mapa XXXII - Urmasstischblatt Bande II 1827 Mikołów

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 32 - 1827

Urmasstischblatt Bande II, Blatt 4 [Mikołów] [1:25 000]

Pierwsza mapa topograficzna Górnego Śląska sporządza przy pomocy pomiarów triangulacyjnych. W państwie pruskim topografią zajmował się Preussische Gandesaufnahme (Pruski Urząd Pomiarowy), który od 1816 r. stał się częścią składową Pruskiego Sztabu Generalnego. Dla wykonywanych zdjęć topograficznych urząd ten przyjął skalę 1: 25 000. Dla Górnego Śląska (Rejencji Opolskiej) wykonano w latach 1824 - 1828 w sumie 134 sekcji. Rękopiśmienne oryginały przechowywane są w Niemieckiej Bibliotece Państwowej w Berlinie. Pozostawiono je w rękopisie z przeznaczeniem wyłączenia do użytku wojskowego, stąd odtajniono je dopiero na początku XX wieku. Oprac. von Sydow. Fotokopia rękopisu, kolorowana, wym. 47 cm x 44 cm, papier czerpany. Archiwum Państwowe w Katowicach, Odział w Gliwicach, sygn. Zbiór kartograficzny 351.