Reprint Mapa XXXVIII - Rudolf von Carnall 1844

  • szt.
  • 45,00 zł

Tabl. 38 - 1844 Rudolf von Carnall

Geognostische Karte von Ober Schlesien [1:200 000]

Geognostyczna mapa Górnego Śląska z odrębnym oznaczeniem kolorystycznym poszczególnych formacji geologicznych, co było zupełnym novum w potraktowaniu zagadnienia. Autorem mapy był wybitny inżynier górniczy i geolog, dyrektor Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, założyciel Niemieckiego Towarzystwa Geologicznego, Rudolf von Carnall, który w nowatorski sposób opracował i wydał w latach 1826 - 1862 około 50 map poświęconych geologii Śląska. Oprac. Rudolf von Carnall, wyd. Simon Schropp & Comp., Berlin. Podziałka liniowa : 2 mile [niemieckie] = 7,5 cm; 4000 sążni = 7,5 cm, 7000 łatrów = 7,5 cm, wym. 61,5 cm x 76 cm, druk, wbw, papier czerpany. Archiwum Państwowe w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, Zbiór kartograficzny, sygn. WUG Kat kart OBB 104.