Dwór w Brniu

"[...] Na północny zachód od Dąbrowy Tarnowskiej rozciągają się tereny obszernego klucza ziemskiego, stworzonego w połowie XVI wieku przez Piotra Breńskiego. Po jego śmierci dobra wielokrotnie zmieniały właścicieli - należały do Odrowążów, Świerczkowskich, Szafrańców, Cikowskich, w końcu przeszły w ręce Czartoryskich. [...]"

" [...] W drugiej połowie XVIII wieku Czartoryscy wybudowali w Brniu rozległe założenie pałacowo-ogrodowe, z którego do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie resztki wspaniałego ongiś parku, uznanego przez Ewarysta Kuropatnickiego w 1786 roku za najpiękniejszy ogród w całej Galicji. [...]"

" [...] Park, którego ozdobą był ów słynny ogród, spłonął w XIX wieku. Pozostały po nim ślady dawnego przejazdu bramnego i niewielkie fragmenty ścian. W drugiej połowie XIX wieku na miejscu starego dworu powstał nowy - eklektyczny, z przewagą elementów neorenesansowych. Dwór posiadał nieregularną, zróżnicowaną bryłę i bogatą dekorację fasad, zwłaszcza w skrzydle zachodnim. Uwagę zwracały oryginalne przyścienne filary zwieńczone wazami, a także arkadowe loggie elewacji bocznej. W sąsiedztwie dworu wyrosły zabudowania gospodarcze, oranżeria i pawilon ogrodowy.[...]"

Fundatorem dworu był Jan Konopka, który zakupił zespół pałacowo - parkowy od Józefa Czartoryskiego.  Po śmierci Jana Konopki dobra breńskie zostały rozdzielone pomiędzy jego synów.

Przebudowy dworu zmieniły całkowicie wygląd budynku. Elementem przypominającym o dawnej świetności dworu jest piękna brama prowadząca do pałacowego parku z herbem Nowina Konopków. Zachowała się także stara aleja, która niegdyś łączyła pałac w Brniu z dworem Konopków w Oleście.

Jakie są teraz losy dworu?

 

Pełna historia tego niezwykłego miejsca opisana jest w książce Marzanny Raińskiej "Dwory Małopolski w fotografii archiwalnej". Książka do nabycia w naszym sklepie internetowym.