Historia dworu w Biskupicach Melsztyńskich

"Historia dworu w Biskupicach sięga XVIII wieku, na co wskazywałaby odnaleziona podczas remontu belka stropowa z datą 1728.
Biskupice należały wówczas do rozległych dóbr Lanckorońskich, od nazwiska których nazywały się Biskupicami Lanckorońskimi. W ich rękach pozostały do lat 80. XIX wieku. Wówczas dobra zostały rozparcelowane. Wkrótce potem, w roku 1898 nastąpiła zmiana nazwy wsi na Biskupice Melsztyńskie.
 
Istniejący w Biskupicach zespół dworski, położony na wzniesieniu opadającym łagodnie w kierunku doliny Dunajca, był prawdopodobnie siedzibą zarządcy folwarku. Składał się z dwóch części: niewielkiego drewnianego dworu i przylegającej do niego od strony zachodniej murowanej dziewiętnastowiecznej oficyny - być może postawionej na miejscu dawnego dworu z początku XVIII wieku. W 1924 roku dworek został poddany generalnej przebudowie. [...]"
 
Jaka jest pełna historia dworu? Czy istnieje on do dzisiaj? O historii tego i innych dworów można przeczytać w książce Marzanny Raińskiej "Dwory Małopolski w fotografii archiwalnej"
Książka do nabycia w naszym sklepie internetowym.