Historia Dworu w Głębowicach

(...) Wygląd dworu w Głębowicach znamy dzisiaj jedynie ze starych fotografii i przekazów ikonograficznych.
Zgodnie z legendą, w Głębowicach stał niegdyś zamek obronny, będący siedzibą legendarnego zbójnika beskidzkiego, Głębockiego. (...)

(...) Na początku XVI wieku właścicielem wsi została rodzina Gierałtowskich . Na miejscu zamku Jakub Gierałtowski, sędzia zatorski i oświęcimski wzniósł nowy dwór wieżowy, otoczony fosą.
W 1636 roku Gierałtowscy sprzedali Głębowice staroście oświęcimskiemu i barwałdzkiemu, Krzysztofowi Komorowskiemu, a dziesięć lat później właścicielem wsi został krewny Komorowskiego, Jan Pisarzowski herbu Starykoń.
Zainicjował on rozbudowę głębowickiej siedziby, zmieniając skromny dwór w okazałą renesansową rezydencję o charakterze pałacowym. (...)
 
(...) Kolejną rozbudowa dworu miała miejsce w 1773 roku, za czasów Adama Pisarzowskiego. Wtedy to od strony północnej pałacu powstał włoski ogród geometryczny, a od wschodu park krajobrazowy. (...)
 
Gdy w 1828 roku zmarła druga zona Adama Pisarzowskiego, Głębowice przejął syn Adama - Jan Pisarzowski. Niedługo później sprzedał jednak dwór Ludwikowi Duninowi herbu Łabędź.
Aleksander Wybranowski wspominał, że sprzedaży Głębowic miało jednak towarzyszyć dziwne wydarzenie.
Jeszcze w 1937 roku pałac w Głębowicach został uznany za obiekt zabytkowy.

(...) Dzisiaj po pałacu w Głębowicach pozostały jedynie szczątku murów. W Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się - rozebrany przez Niemców i odnaleziony po wojnie przez prod. Karola Estreichera ? okragły piec kaflowy z herbem Starykoń, inicjałami Jana Pisarzowskiego z datą 1647. (...)

Jakie jest pełne losy dworu, co za wydarzenie miało miejsce podczas sprzedaży dworu przez Jana Pisarzowskiego? Cała historia pięknego dworu w Głębowicach opisana jest w książce Marzanny Raińskiej ?Dwory Małopolski w archiwalnej fotografii?. Książka do nabycia w naszym sklepie internetowym.

[fot. vaterland.pl]