Historia dworu w Tropiszowie

"Tropiszów od XII wieku był własnością klasztoru benedyktynek w Staniątkach.
W 1786 roku benedyktynki utraciły majątek - został on przekazany szpitalowi św. Łazarza w Krakowie i oddany w dzierżawę, początkowo rodzinie Machnickich, a od 1906 roku - Wójcickich."

"Dwór w Tropiszowie powstał pod koniec XIX wieku Był murowany, parterowy. Narożnik południowo-zachodni zajmowała otwarta weranda wsparta na kolumnach. Wejście główne poprzedzał drewniany ganek [...]"

"W karcie ewidencyjnej zabytku, sporządzonej w 1979 roku przez Mariana Konieckiego czytamy: Budynek stanowiący centralny obiekt cennego zabytkowego zespołu dworsko-parkowego wymaga objęcia ochroną i zachowania. Niezbędny wpis do rejestru zabytków i zapewnienie właściwego użytkowania oraz pilnego remontu."

Dwór niestety nigdy nie został wpisany do rejestru zabytków...
Pełna historia pięknego niegdyś dworu opisana jest w książce autorstwa Marzanny Raińskiej "Dwory Małopolski w fotografii archiwalnej" Książka do nabycia w naszym sklepie internetowym.


[fot.polskiezabytki.pl]