Historia Dworu w Woli Zręczyckiej

"W latach 70. XIX wieku trzy niewielkie majątki w powiecie wielickim: Zręczyce, Wolę Zręczycką i Zagórzany zakupili bracia Feillowie.
Zręczyce objął Aleksander, Zagórzany Rudolf, a Wolę Zręczycką Antoni.

W latach 1876 - 1879 Antoni Feill wzniósł w Woli modrzewiowy dwór, który spłonął w latach 30. XX wieku. Na jego fundamentach powstał w 1936 roku nowy dwór, wzniesiony przez następcę Antoniego, Stefana Feilla, wg projektu inżynierów Wł. Jenkera i M. Bukowskiego.

Dwór jest drewniany, posadowiony na kamiennej podmurówce, kryjącej głębokie piwnice. Jego ściany zewnętrzne, z odkrytych bali modrzewiowych, pierwotnie miały być otynkowane, jednakże wydarzenia drugiej wojny światowej pokrzyżowały plany ukończenia budynku. Wejście frontowe zaakcentowano portykiem wgłębionym na czterech kamiennych kolumnach doryckich. Wejście od strony ogrodu umieszczono w trójosiowym, pozornym ryzalicie. Całość nakrywał wysoki dach łamany, z facjatą, doświetlającą obszerny strych.

Po wojnie, pomimo wielkości areału nie podlegającego reformie rolnej, Feillowie zostali zmuszeni do opuszczenia rodzinnej własności. Przez lata dwór stał opuszczony, potem przekazano go Politechnice Krakowskiej. Służył jako obiekt kolonijny. Na poddaszu dworu umieszczono doświetlone lukarnami pokoiki mieszkalne, niszcząc tym samym jego pierwotną bryłę."

 

Pełna historia dworu znajduje się w książce autorstwa Marzanny Raińskiej pt. "Dwory Małopolski w fotografii archiwalnej". Książka do nabycia w naszym sklepie internetowym.