Historia Pałacu w Bulowicach

"Aż do początku XIX wieku Bulowice były wsią podzieloną na kilka odrębnych, należących do różnych właścicieli majątków. Około roku 1817 Bulowice Górne zakupił baron Karol Larisch z Osieka."

Istniejący do dzisiaj pałac wzniósł wnuk Karola - Edmund - w 1882 roku. Historia pałacu jest niezwykle romantyczna. Pałac jest kopią Huntly Castle w Aberdeenshire w Szkocji, skąd pochodziła małżonka Edmunda Larischa - Jessy Maria Peterson" Pałac miał być pocieszeniem z powodu rozłąki z domem rodzinnym.

"Pałac usytuowany jest w parku, którego rozplanowanie także było wzorowane na otoczeniu szkockiego zamku. Budynek zajmował część centralną polany ukształtowanej w formie gotyckiej, czterolistnej koniczyny wokół której rozciągały się różnorodnie zakomponowane wnętrza ogrodowe z licznymi alejami i ścieżkami widokowymi."

W czasie II wojny światowej syn Edmunda Larischa, Aleksander, brał udział w kampanii wrześniowej w Krakowie. Do zamku wrócił w grudniu 1939 roku. Sam Edmund Larisch odmówił podpisania volkslisty. W następstwie tego kroku Niemcy wywieźli Edmunda oraz Aleksandra do obozu koncentracyjnego w Mathausen, potem do Dachau, natomiast resztę rodziny wyeksmitowali z pałacu. Larischowie zamieszkali wówczas w domku ogrodnika mieszczącym się w parku. Zarówno Edmundowi Larischowi, jak i Aleksandrowi, udało się przeżyć pobyt w obozie i w 1945 roku szczęśliwie wrócili do Bulowic. Jednak w 1947 roku (w oparciu o dekret PKWN o reformie rolnej z 6 września 1944 roku) otrzymali nakaz eksmisji.
Po kilku latach w pałacu otworzono Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze, a następnie Oddział Odwykowy szpitala psychiatrycznego w Andrychowie.

Od lat 90 spadkobiercy rodziny Larisch próbowali odzyskać pałac. Otrzymali go w połowie 2013 roku. Spadkobiercy nie wiedzą jeszcze co dokładnie zrobią z pałacem, jednak część pomieszczeń będą chcieli udostępnić, by mogły służyć zwiedzającym.
Niestety pałac i ogród są w fatalnym stanie i wymagają gruntownego remontu.

Historia dworu wraz z pięknymi starymi fotografiami opisana jest w książce Marzanny Raińskiej pt "Dwory Małopolski w fotografii archiwalnej." Książka do nabycia w naszym sklepie internetowym.

[fot.www.nowa-wies-kety.pl, www.ted-beskidy.pl]