Pałac w Białaczewie

"Dwór wiejski już dzięki swemu położeniu, jako budynek wolno stojący w otoczeniu ogrodem, wyodrębniony z kompleksu innych budynków dworskich i gospodarskich, posiada bardzo korzystne warunki dla uzewnętrznienia piękna swej architektury. Gdy wśród szerokich rozłogów wsi i jej chaotycznego i przypadkowego rozbudowania wyłoni się dobrze rozplanowana całość dworskiej siedziby, oko wita z radością umiar założenia tworzącego zwarte, harmonijne ramy dla głównego mieszkalnego budynku. [...]"

 

"Pałac widnieje w głębi rozległego dziedzińca, otoczonego gęstwą starych drzew, a choć nie większy od stojącej na prawo odeń oficyny, góruje nad szeroko rozłożonem otoczeniem centralnością położenia oraz powagą i majestatem swego pięknego portyku o czterech kolumnach [...]"

 

"Z analogicznem założeniem spotykamy się w bliskiej Bałaczewa miejscowości Końskie, która należała naówczas do tej samej rodziny Małachowskich. Pod koniec XVIII w. rozpoczął tam Jan Małachowski, kanclerz w. kor. budowę okazałej rezydencji, wzniósł cztery pawilony i ćwierćkoliste galeryje, do wystawienia właściwego corps de logis, pałacu jednakże nie doszło. Syn kanclerza Stanisław, budując się w Białaczewie, wzorował się więc na ojcowskim pomyśle. Ćwierćkoliste galeryje, przylegające do głównego budynku od strony dziedzińca i zakończone pawilonami, znamy zresztą w owej epoce i w innych stronach Polski, np. w Narolu (powiecie cieszanowskim), gdzie znajduje się pałac, pochodzący z czasu około r. 1780."

 

Jaka jest historia budowy pałacu? Jak zaprojektowany został parter tej okazałej rezydencji? Co znajduje się na ścianach pięknego budynku i jak wygląda ogród? Wszystkie te informację można znaleźć w książce Tadeusza Szydłowskiego i Tadeusza Stryjeńskiego pt. "O pałacach wiejskich i dworach. Z epoki po Stanisławie Auguście i budowniczym królewskim Jakóbie Kubickim."

Książka do nabycia w naszym sklepie internetowym.