Pałac w Zalesiu

Przedstawiamy Państwu reprint książki Leonarda Durczykiwicza "Dwory Polskie w Wielkim Księstwie Poznańskiem". Autor we wstępie pisze:

"Podróżując wiele po Księstwie, zauważyłem, że pamiątki nasze - dwory i dworki szlacheckie - owe świadki dawnej świetności, z dniem każdym uszczuplają się już to przez przebudowywania historycznych siedzib naszych przodków, już to przez rozbieranie i stawianie nowych. Czy pozostały choćby tylko na papierze podobizny wszystkich owych dawnych zabytków naszego budownictwa- nie wiem. Tu i owdzie tylko spotkałem pomiędzy obywatelstwem ziemskiem takich, którzy owe podobizny dworów polskich z wielką troskliwością zbierają i jako cenną rzecz przechowują.

Ponieważ, o ile wiem, nie mamy dotąd osobnego działa, któreby zawierało podobizny pamiątek naszych, przeto powziąłem zamiar zebrać i wydać fotografie dworów polskich [...]"

 

Książka zawiera wiele opisów, pięknych niegdyś dworów i pałaców. Oto opis jednego z nich:

 

"Zalesie, powiat gostyński, własność Kazimierza Stablewskiego, herbu Oksza. Od przeszło stu lat jest majątek ten w posiadaniu rodziny Oksza Stablewskich, którzy w roku 1600 przenieśli się z Prus zachodnich do Wielkopolski. W drugiej połowie zeszłego stulecia należało Zalesie do Stanisława Stablewskiego, byłego posła jeneralnego dyrektora Ziemstwa kredytowego i wicemarszałka sejmów, ojca dzisiejszego posiedziciela, który w 1875 roku pałac obecny wystawić kazał. W progi Zalesia garnęły się najprzedniejsze umysły, a pozostałe listy i pamiątki świadczą, ile się tutaj znakomitych mężów stanu, arystokracyi polskiej i obecnej i demokracyi narodowej przewinęło. Do częstych gości i przyjaciół Karola Stablewskiego należeli między innymi przezacni obywatele Jak Gustaw Potworowski, Maciej Mielżyński, Tertulian Koczorowski i Karol Marcinkowski. Tak w starym dworze jako i w nowym pałacu przebywała często siostra Karolowej Stablewskiej ogólnie znana, szlachetna panna Emilia Sczaniecka z Pakosławia, owa patryotka, której pamięć czci cała Wielkopolska. W nowszych czasach przebywał tutaj chętnie i często arcybiskup Gnieźnieńsko- Poznański Floryan, złączony węzłami krwi z rodziną Stablewskich z Zalesia. Napoleon Orda, słynny malarz polski, bawił w Zalesiu dłuższy czas, robiąc szkice do swego zbioru dworów wielkopolskich"

 

Książka do nabycia w naszym sklepie internetowym.

[fot. fotopolska.eu]