Kultura

Reprint Karolin pod Pińskiem Napoleon Orda

Reprint Karolin pod Pińskiem Napoleon Or...

KAROLIN POD PIŃSKIEM (G. Mińska ) - Ruiny Zamku Xiążąt Wiszniowieckich. Zniszczony został r. 1709 w czasie wojen Piotra W-go przeciw Karolowi XII....

15,00 zł
Reprint Horodyszcze Napoleon Orda

Reprint Horodyszcze Napoleon Orda

HORODYSZCZE (G. Mińska) - Klasztor Benedyktynów pod Pińskiem założony r. 1662 przez J.K. Kopcia

15,00 zł
Reprint Mołodow Napoleon Orda

Reprint Mołodow Napoleon Orda

MOŁODOW(G. Grodzieńska) - Pałac zbudowany przez Szymona Skirmunta o trzy mile od Pińska.

15,00 zł
Reprint Bereza Kartuzka Napoleon Orda

Reprint Bereza Kartuzka Napoleon Orda

BEREZA KARTUZKA(G. Grodzieńska) - Klasztor Kartuzów założony r. 1618 przez X. Lwa Sapiehę w pięknej i bogatej okolicy nad rzeką Jasiołdą roku 1706 zdobywany przez Karola XII Króla Szwedzkiego....

15,00 zł
Reprint Swisłocz Napoleon Orda

Reprint Swisłocz Napoleon Orda

SWISŁOCZ(G. Grodzieńska) - Kościół fundowany r. 1666. W miasteczku Hrabia Wincenty Tyszkiewicz założył swoim kosztem r. 1806 sławne Gimnazium dla uczącej się młodzieży....

15,00 zł
Reprint Mereczowszczyzna Napoleon Orda

Reprint Mereczowszczyzna Napoleon Orda

MERECZOWSZCZYZNA(G. Grodzieńska) - Pałac P. Wandalina Pusłowskiego i dom w którym się urodził Tadeusz Kościuszko 12 Lutego 1746 r....

15,00 zł
Reprint Hieronimów Napoleon Orda

Reprint Hieronimów Napoleon Orda

HIERONIMÓW(G. Grodzieńska) - Własność Hr. Jadwigi Olizarowey z domu Dziekońskiej. Pałac zbudowany przez Generała Kaźmierza Dziekońskiego - o mil trzy od Bialegostoku....

15,00 zł
Reprint Kołoża Napoleon Orda

Reprint Kołoża Napoleon Orda

KOŁOŻA (G. Grodzieńska) - Świątynia Pańska pod Grodnem na brzegu Niemna założona r. 1409 przez niewolników za wojen Witolda W.X. Litewskiego....

15,00 zł
Reprint Grodno Napoleon Orda

Reprint Grodno Napoleon Orda

GRODNO (G. Grodzieńska) - Znane miasto od r.1128. Na ruinach zamku obronnego W.X. Erdziwiła synowca Xa. Mendoga stoi. Zamek w którym się odbył ostatni Sejm....

15,00 zł
Reprint Różana Napoleon Orda

Reprint Różana Napoleon Orda

RÓŻANA (G. Grodzieńska ) - Posiadłość familij Sapiehów. W kaplicy Pałacu przez lat kilka spoczywało ciało S-go Kazimierza uwiezione z Katedry Wileńskiej w czasie wojen r. 1655. Ostatnim właścicielem Rożany był Eustachy Sapieha....

15,00 zł
Reprint Leszcz pod Pińskiem Napoleon Orda

Reprint Leszcz pod Pińskiem Napoleon Ord...

LESZCZ POD PIŃSKIEM(G. Mińska) - Stary Klasztór w którym się skrył Wojsiełk syn Mendoga Wielkiego Xięcia Litewskiego ścigany przez stryja Trojnata....

15,00 zł
Reprint Duboj Napoleon Orda

Reprint Duboj Napoleon Orda

DUBOJ (G. Mińska) - Majętność nadana r.1635 przez X. Albrechta Radziwiłła Jezuitom Pińskim. Później została własnością familij Kurzenieckich....

15,00 zł
Reprint Zasław Napoleon Orda

Reprint Zasław Napoleon Orda

ZASŁAW (G. Wołyńska) - Zamek obronny pod Horymen założony r.1456 przez Juryi Wasylewicza z Książąt Ostrogskich i Zasławskich.Teraz własność Xięcia Romana Sanguszki....

15,00 zł
Reprint Ostróg Napoleon Orda

Reprint Ostróg Napoleon Orda

OSTRÓG (G. Wałyńska) - Ruiny Zamku obronnego założonego przez Fedkę z Nieświesza Xięcia na Ostrogu w r.1221. Ruina nosi datę 1325 R....

15,00 zł
Reprint Hubków Napoleon Orda

Reprint Hubków Napoleon Orda

HUBKÓW (G. Wołyńska) - Ruiny Zamku obronnego nad Rzeką Słuczą familii Siemaszków na ostatnich kresach zagonów Tatarskich teraz własność H.Ponieńskiego....

15,00 zł
Reprint Sławuta Napoleon Orda

Reprint Sławuta Napoleon Orda

SŁAWUTA (G. Wołyńska) - Posiadłość X Romana Sanguszki. Miasteczko dawno znane z wile fabryk.

15,00 zł
Reprint Korzec Napoleon Orda

Reprint Korzec Napoleon Orda

KORZEC (G. Wołyńska) - Miasto założone przez Butowa Olgerdowicza. Borys syn jego zginął pod Warsklą r.1399. Zamek wzniesiony przez Jakima Bohuszowicza Kniazia na Korcu.(G.Wołyńska) - Miasto założone przez Butowa Olgerdowicza. Borys syn jego zginął pod Warsklą r.1399. Zamek wzniesiony przez Jakima Bohuszowicza Kniazia na Korcu....

15,00 zł
Reprint Płoska Napoleon Orda

Reprint Płoska Napoleon Orda

PŁOSKA (G. Wołyńska) - Posiadłość Xięcia Eustachego Czetwertyńskiego.

15,00 zł
Reprint Klewań nad rzeką Stubło - Napoleon Orda

Reprint Klewań nad rzeką Stubło - Napole...

KLEWAŃ nad rzeką Stubło (G. Wołyńska) - Stary Zamek obronny zaczęty przez Xięcia Michała Czartoryskiego r.1475 a skończony przez jego syna Fedora....

15,00 zł
Reprint Tajkury Napoleon Orda

Reprint Tajkury Napoleon Orda

TAJKURY(G. Wołyńska) - Ruiny Zamku wzniesionego w XV wieku przez Książąt Wiszniowieckich teraz posiadłość Hr.Alexandra Jlińskiego....

15,00 zł
Reprint Równe Napoleon Orda

Reprint Równe Napoleon Orda

RÓWNE (G. Wołyńska) - Dawne miasteczko nad rzeka Ujście. Zamek z XVI wieku zbudowany przez Koniecpolskiego a teraz własność Xięcia Lubomirskiego....

15,00 zł
Reprint Nowomalin Napoleon Orda

Reprint Nowomalin Napoleon Orda

NOWOMALIN (G. Wołyńska) - Posiadłość Oskara Sosnowskiego sławnego rzezbiarza.

15,00 zł
Reprint Międzyrzecz Korecki Napoleon Orda

Reprint Międzyrzecz Korecki Napoleon Ord...

MIĘDZYRZECZ KORECKI (G. Wołyńska) - Pałac znakomity familii Hrabiów Steckich

15,00 zł
Reprint Antonimy  Napoleon Orda

Reprint Antonimy Napoleon Orda

ANTONINY (G. Wołyńska) - Pałac Hrabiny Maryi Alfredowej Potockiej z domu Xiężniczki Sanguszkowej.

15,00 zł
Reprint Ostróg Napoleon Orda

Reprint Ostróg Napoleon Orda

OSTRÓG (G. Wołyńska) - Ruiny Kościoła i Klasztoru Jezuitów założonego przez Annę Aloizę Chodkiewiczową z domu X Ostrogską,tu złożyła zwłok:męża Jana Chodkiewicza sprowadzone z Chocima r.1524....

15,00 zł
Reprint Horodyszcze Napoleon Orda

Reprint Horodyszcze Napoleon Orda

HORODYSZCZE - Kościół XX Karmelitów. Dawna posiadłość rodziny Jerliczów

15,00 zł
Reprint Monasterzyszcze Napoleon Orda

Reprint Monasterzyszcze Napoleon Orda

MONASTERZYSZCZE (G. Kijowska) - Pałac Leona Kalma Podoskiego w ogrodzie stoi altana na miejscu gdzie Stefan Czarnecki r.1655 został raniony kolą w podniebienie walcząc przeciwko kozakom dowodzonym przez Drozdenkę i Bohuna....

15,00 zł
Reprint Białołówka  Napoleon Orda

Reprint Białołówka Napoleon Orda

BIAŁOŁÓWKA (G. Kijowska) - Zamek obronny założony w XVII wieku przez X.Annę z Chodkiewiczow Korecką dla schronienia uciekającym rodakom z niewoli pogańskiej. W ostatnich czasach należała do H.Potockich Hermana i Józefa....

15,00 zł
Reprint Kijów Złota Brama Napoleon Orda

Reprint Kijów Złota Brama Napoleon Orda

KIJÓW ZŁOTA BRAMA (G .Kijowska)

15,00 zł
Reprint Berdyczew Napoleon Orda

Reprint Berdyczew Napoleon Orda

BERDYCZEW (G. Kijowska) - Kościół i Klasztor obronny XX. Karmelitów założony przez Janusza Tyszkiewicza 1630r. po jego powrocie z niewoli Tureckiej....

15,00 zł
Reprint Perypiatycha Napoleon Orda

Reprint Perypiatycha Napoleon Orda

PERYPIATYCHA (G. Kijowska) - Mogiła do której przywiązana jest legenda przedhistoryczna o niejakimś Xięciu Perypiacie, którego żona przypadkiem tu zabiła w boju....

15,00 zł
Reprint Pohrebyszcze Napoleon Orda

Reprint Pohrebyszcze Napoleon Orda

POHREBYSZCZE (G. Kijowska) - Starożytne posiadłość familij Hrabiów Rzewuskich. Pałac w ogrodzie Generała Hrabiego Adama Rzewuskiego....

15,00 zł
Reprint Białopole Napoleon Orda

Reprint Białopole Napoleon Orda

BIAŁOPOLE (G. Kijowska) - Starożytne Zamczysko na którym stoi Kościół wzniesiony przez Hr Wincentego Tyszkiewicza Referendarza W.XI....

15,00 zł
Reprint Motowidłówka Napoleon Orda

Reprint Motowidłówka Napoleon Orda

MOTOWIDŁÓWKA (G .Kijowska) - Dawna posiadłość Aksaka Jana Wojewody Kijowskiego. W ogrodzie są ślady obrony przeciw Tatarom własność familii Rulikowskich....

15,00 zł
Reprint Jagniatyn Napoleon Orda

Reprint Jagniatyn Napoleon Orda

JAGNIATYN (G. Kijowska) - Posiadłość familii Kalinowskich przy wiosce na wielkiej przestrzeni znajduje się 820 mogił przedhistorycznych....

15,00 zł
Reprint Alexandryja Napoleon Orda

Reprint Alexandryja Napoleon Orda

ALEXANDRYJA (G. Kijowska) - Ruiny w ogrodzie o trzy wiorsty od Białocerkwi. Posiadłość Hr.Władysława Branickiego

15,00 zł
Reprint Białocerkiew Napoleon Orda

Reprint Białocerkiew Napoleon Orda

BIAŁOCERKIEW (G. Kijowska )- Na starem Zamczysku z czasów Olgierda założonem r.1331 stoi Kościół katolicki fundowany r.1550 przez Frederyka Fruńskiego....

15,00 zł
Reprint Spiczyńce Napoleon Orda

Reprint Spiczyńce Napoleon Orda

SPICZYŃCE (G. Kijowska) - Pałac należący do rodziny Sobańskich. Ogród nad rzeką Hosią.

15,00 zł
Reprint Alexandrówka  Napoleon Orda

Reprint Alexandrówka Napoleon Orda

ALEXANDRÓWKA (G. Kijowska) - Pałac nad rzeką Taśminą posiadłość Michała Grabowskiego literata.

15,00 zł
Reprint Wołodarka Napoleon Orda

Reprint Wołodarka Napoleon Orda

WOŁODARKA (G. Kijowska) - Posiadłość P.Leopolda Abramowicza. Ogród nad rzeką Rosią.

15,00 zł
Reprint Wydobicki Monaster Napoleon Orda

Reprint Wydobicki Monaster Napoleon Orda

WYDOBYCKI MONASTER (G. Kijowska) - Prawosławny Wydobycki Monaster niedaleko Kijowa.

15,00 zł
Reprint Kijów Napoleon Orda

Reprint Kijów Napoleon Orda

KIJÓW (G .Kijowska) - Kościół Katolicki.

15,00 zł
Reprint Cerkiew Sw. Andrzeja - Napoleon Orda

Reprint Cerkiew Sw. Andrzeja - Napoleon ...

CERKIEW SW.ANDRZEJA (Kijów) - Cerkiew Sw. Andrzeja zbudowana za panowania Cesarzowej Elżbiety w Kijowie przez Hrabiego Rostrelli....

15,00 zł
Reprint Wierzchownia Napoleon Orda

Reprint Wierzchownia Napoleon Orda

WIERZCHOWNIA (G. Kijowska) - Niegdyś rezydencya Hańskich teraz posiadłość Generała Hrabiego Adama Rzewuskiego.

15,00 zł
Reprint Krzywiec Napoleon Orda

Reprint Krzywiec Napoleon Orda

KRZYWIEC (G. Kijowska) - Pałac zbudowany przez P.Kazimierza Podhórskiego.

15,00 zł
Reprint Piętniczany Napoleon Orda

Reprint Piętniczany Napoleon Orda

PIETNICZANY (G. Podolska) - Pałac niedaleko rzeki Bohu założony przez Sędziego Ziemskiego Hrabiego Grocholskiego zbudowany przez niewolników Tatarskich....

15,00 zł