Kultura

Reprint Murachwa Napoleon Orda

Reprint Murachwa Napoleon Orda

MURACHWA (G. Podolska) - Miasteczko nad rzeką Morachwą, sławne bitwą r. 1432 pomiędzy Wincentym z Szamotuł a Fiodkiem Xięciem z Ostroga. Ostatni dziedzic był Joachim Hr. Potocki....

15,00 zł
Reprint Strzyżawka Napoleon Orda

Reprint Strzyżawka Napoleon Orda

STRZYŻAWKA (G. Podolska) - Pałac nad rzeką Boh zbudowany przez Hrabiego Mikołaja Grocholskiego Gubernatora Podolskiego, teraz własność Alberta Morawskiego....

15,00 zł
Reprint Strzyżawka Napoleon Orda

Reprint Strzyżawka Napoleon Orda

STRZYŻAWKA (G. Podolska) - Kościół Katolicki.

15,00 zł
Reprint Winnica Napoleon Orda

Reprint Winnica Napoleon Orda

WINNICA (G. Podolska) - Ruiny murów Pojezuickich założonych r. 1618, tu były niegdyś Szkoły Publiczne.

15,00 zł
Reprint Zinkow Napoleon Orda

Reprint Zinkow Napoleon Orda

ZINKOW nad rzeką Uszką (Gub. Podolska) - Zamek założony 1458 p. Jędrzeja ze Sprawy Odrowąża Wojewody ruskiego. Zburzone miasto przez Tatarów i Turków. Następnie był własnością Sieniawskich i Czartoryskich, a po Czartoryskich przeszedł do X. Wirtemberskiego....

15,00 zł
Reprint Kamieniec Zamek Napoleon Orda

Reprint Kamieniec Zamek Napoleon Orda

KAMIENIEC nad rzeką Smotryczem (Gub. Podolska) - Miasto wzniesione na skale marmurowej otoczonej ze trzech stron rzeką Smotrycz przez Koriata Syna Olgierda WXL. Twierdza dawna wzmocniona przez Szomberga za Zygmunta III Kamieniec zostawał w ręku Mahometa IV od 1672 do 1699 r. Za panowania Augusta II odebrany od Turków....

15,00 zł
Reprint Kamieniec Ogród Wita Napoleon Orda

Reprint Kamieniec Ogród Wita Napoleon Or...

KAMIENIEC PODOLSKI (Gub. Podolska) - Ogród Genenrała Jana de Witte Komendanta Kamieńca r 1781. Darowany został przez jego syna żonie swojej która póżniej zaślubiła Hr. Szczęsnego Potockiego. Baszta Turecka N 18 i most łączący przedmieście z Miastem....

15,00 zł
Reprint Czarnokozińce Napoleon Orda

Reprint Czarnokozińce Napoleon Orda

CZARNOKOZIŃCE nad Zbruczem (Gub. Podolska) - Własność od XIV wieku Kapituły Kamieńca Podolskiego. Zamek obronny na górze, zniszczony r 1674 przez Turków. Czarnokozińce należą do Tadeusza Sarneckiego....

15,00 zł
Reprint Michałówka Napoleon Orda

Reprint Michałówka Napoleon Orda

MICHAŁÓWKA (Gub. Podolska) - Pałac zbudowany w przeszłym wieku. Należy do familji Makowieckich.

15,00 zł
Reprint Smotrycz  Napoleon Orda

Reprint Smotrycz Napoleon Orda

SMOTRYCZ przy ujściu Jaromirki do Smotrycza (Gub. Podolska) - Miasteczko znane w XII wieku WX Olgierd oddaje Podole synowi swojemu Koriatowi i ten zakłada tu zamek najdawniejszy na skale wodą oblanej. Dawny Kościół Dominikanów uposażony przez Michała Brzeskiego Generała Ziem Podolskich r. 1586...

15,00 zł
Reprint Szpikow Napoleon Orda

Reprint Szpikow Napoleon Orda

SZPIKÓW (Gub. Podolska) - Pałac zbudowany w przeszłym wieku. Ostatnim właścicielem był Leon Swiejkowski.

15,00 zł
Reprint Międzyborz Napoleon Orda

Reprint Międzyborz Napoleon Orda

MIĘDZYBORZ przy połączeniu rzeki Boha z Bożkiem (Gub. Podolska) - Zamek obronny zbudowany przez Książąt Korjatowiczów r. 1331. Następnie własność znakomitej familji Sieniawskich. Mikołaj Sieniawski bronił Zamek od napadu Tatarów r 1566. Kościół w stylu Gotyckim zbudowany przez Hieronima Sieniawskiego r. 1600....

15,00 zł
Reprint Zwaniec Napoleon Orda

Reprint Zwaniec Napoleon Orda

ZWANIEC naprzeciw Chocimia nad Dniestrem (Gub. Podolska) - Jagiełło nadał Zwaniec r. 1431 Swyczkowi z Leczyna. Należał do Jazłowieckich Lanckorońskich. Walenty Kahnowski wzniósł tu zamek obronny w XVII w. Znaczną grał rolę Zwaniec w czasie wojen z Turkami. Ostatniem Właścicielem był Włodzimierz Komar...

15,00 zł
Reprint Sutkowce Napoleon Orda

Reprint Sutkowce Napoleon Orda

SUTKOWCE (Gub. Podolska) - Własność niegdyś familji Jarmolińskich następnie Starosty Aleksandra Bałabana, siostrzeńca Hetmana Żółkiewskiego. Bałaban po bitwie pod Cecorą wzięty do niewoli Tureckiej. Po powrocie do kraju zbudował w Sutkowcach zamek obronny r. 1623....

15,00 zł
Reprint Latyczów Napoleon Orda

Reprint Latyczów Napoleon Orda

LATYCZÓW (Gub. Podolska) - Jan Potocki Starosta Kamieniecki wzniósł obronny zamek przeciw Tatarom r 1579. Kościół i Klasztor X X Dominikanów....

15,00 zł
Reprint Cecora Napoleon Orda

Reprint Cecora Napoleon Orda

CECORA (Stepy Bessarabskie) - Pomnik na polach Cecorskich o 15 wiorst od Mohilewa nad dniestrem, gdzie zginął Stanisław Żółkiewski W H K 6 Października 1620 r. w bitwie z Turkami....

15,00 zł
Reprint Borszczajówka Napoleon Orda

Reprint Borszczajówka Napoleon Orda

BORSZCZAJÓWKA nad rzeką Rosią (Gub. Kijowska) - Tu Mazepa kazał ściąć d. 14 Lipca Jskrę pułkownika Pułtawskiego i Sędziego głównego Armii Kozackiej. Mazepa ich poświęcił zemście za to, że go oskarżali w czasie wojny Piotra W. z Karolem XII r. 1708. Własność Hr. Generała Adama Rzewuskiego....

15,00 zł
Reprint Buki Napoleon Orda

Reprint Buki Napoleon Orda

BUKI nad rzeką Rastawicą (Gub. Kijowska) - Miejsce zasiane znaczną ilością mogił przedhistorycznych. Jest tu zamczyszcze stare, do którego przywiązana jest legenda o niejakimś Xsięciu udzielnym, władającym tą krainą. Teraz własność Stanisława Abramowicza....

15,00 zł
Reprint Rużyn Napoleon Orda

Reprint Rużyn Napoleon Orda

RUŻYN nad rzeką Rostawicą (Gub. Kijowska) - Miasteczko od imienia X X Rużyńskich potomków syna Gedymina. X Jan Roman Rużyński hetman Samozwańca Dymitra umarł r. 1610. Teraz własność Stefanji z Jełowickich Złotnickiej....

15,00 zł
Reprint Lince Napoleon Orda

Reprint Lince Napoleon Orda

LINCE nad rzeką Sob (Gub. Kijowska) - Własność niegdyś X.X. Sanguszków. Ostatnim właścicielem był Hrabia Konstanty Plater....

15,13 zł
Reprint Bohaterka Napoleon Orda

Reprint Bohaterka Napoleon Orda

BOHATERKA (Gub. Kijowska)

15,00 zł
Reprint Krzemieniec Napoleon Orda

Reprint Krzemieniec Napoleon Orda

KRZEMIENIEC (Gub. Wołyńska) - Krzemieniec nadany Jerzemu Narymunduczowi przez Gedymina r 1320. Zamek na wysokiej górze znany w historyi od 1240. Odnowiony przez Królwę Bonę r 1536. Kościół Katolicki nowo wzniesiony przez fundusz składkowy....

15,00 zł
Reprint Wiszniowiec Napoleon Orda

Reprint Wiszniowiec Napoleon Orda

WISZNIOWIEC nad Horyniem (Gub. Wołyńska) - Zamek obronny założony przez Dymitra Korybuta około 1395 r. Wiszniowiec należał r 1513 do X.X. Czartoryskich, powrócił do Wiszniowieckich r. 1610. Pałac nowożytny założył w dawnych ruinach X. Jeremiasz, a dokończył Król Michał Korybut r 1720. Wiszniowiec należy do Hr Włodzimierza de Brohl Platera....

15,00 zł
Reprint Zwiahel Napoleon Orda

Reprint Zwiahel Napoleon Orda

ZWIAHEL Nowogrod Wołyński (Gub. Wołyńska) - Niegdyś własność W. X. Litewskich następnie w XV wieku Xiążąt Zwiahelskich. Alexander Jagielończyk darował X. Konstantemu Ostrogskiegu. Zamek zniszczony w 1648 przez Zygmunta Przyjemskiego wczasie zbuntowanego miasta. Ostatniemi czasy Xięstwo Zwiahelskie należało w części do familji Hr. Potockich....

15,00 zł
Reprint Dąbrowica Napoleon Orda

Reprint Dąbrowica Napoleon Orda

DĄBROWICA nad Horyniem (Gub. Wołyńska) - Miasteczko, niegdyś rezydencja udzielnego Xiestwa w XII wieku. 1558r własnoć X Semena Holszańskiego. Przechodząc po kądzieli dostała sie majętność obszerna Hr Platerowi 1775 r. Tu był Kościół X.X. Pijarów ze sławnemi na okolice Szkołami....

15,00 zł
Reprint Dubno Napoleon Orda

Reprint Dubno Napoleon Orda

DUBNO nad rzeką Jkwą (Gub. Wołyńska) - Własność Daniela Jhrowicza r. 1099. Jagiełło nadaje przywilejem r. 1386 Fiedorowi Księciu z Ostroga. Następnie należy Dubno do Księcia Janusza Sanguszki Marszałka W.X. Litewskiego. Darowywa miasto z 70 wioskami Ks. Stanisławowi Lubomirskiemu. Dawny zamek wzmocniony został przez Księcia Konstantego Ostrogskiego....

15,00 zł
Reprint Poczajów Napoleon Orda

Reprint Poczajów Napoleon Orda

POCZAJÓW (Gub. Wołyńska) - Poczajów należał od r. 1602 do Jędrzeja Firleja Kasztelana Bełzkiego. Na miejscu starej Kaplicy na wysokiej górze otoczonej lasami Tedor i jego Żona Ewa Domaszewscy wzniesli wspaniałą świątynię. Mikołaj Potocki Starosta Kaniowski powiększył i ozdobił ją r. 1771 i tu życie zakończył....

15,00 zł
Reprint Żytomierz Napoleon Orda

Reprint Żytomierz Napoleon Orda

ŻYTOMIERZ nad rzeką Teterow (Gub. Wołyńska) - Żytomierz założony przez Żytomira w IX wieku towarzysza Asholda i Dira, naczelników normandzkich. Katedra zbudowana przez Samuela Ożgę, biskupa kijowskiego w pierwszysch latach XVIII wieku....

15,00 zł
Reprint Wilno Napoleon Orda

Reprint Wilno Napoleon Orda

WILNO (gub. Wileńska) - Dolny zamek założony przez W.X. Gedymina r 1322. Odbudowany 1505 przez Alexandra Jagiellończyka dla żony Heleny córki Iwana Wasylewicza. Tu mieszkali Królowie Zygmunt I i Zygmunt August. Zniszczony za Wojny Szwedzkiej 1661. Stał w murach do 1797 przytykając murami do Kaplicy Św. Kazimierza. Zrysowany z natury przez Architekta Rossa r 1793....

15,00 zł
Reprint Jaszuny Napoleon Orda

Reprint Jaszuny Napoleon Orda

JASZUNY (Gub. Wileńska) - Majętność należała do Michała Balińskiego literata, podanie mówi, że w r. 1440 tu się odbyło Sprzysiężenie na Zygmunta Kiejstutowicza. Jan Śniadecki astronom urodzony 1756 umarł w Jaszunach d. 21 Listopada 1830....

15,00 zł
Reprint Wilno - Zamek Barbary Radziwiłłównej Napoleon Orda

Reprint Wilno - Zamek Barbary Radziwiłłó...

WILNO (gub. Wileńska)- Ruiny pałacu Barbary Radziwiłłówny, żony Zygmunta Augusta Króla, zrysowany z natury przez architekta J. C. Rossa, rozebrany r. 1828....

15,00 zł
Reprint Turów Napoleon Orda

Reprint Turów Napoleon Orda

TURÓW nad Prypecią (Gub. Mińska) - Stolica Xsięstwa Turowskiego i Pińskiego. Miasto założone przez Trua za czasów najazdów Normandów Waregów. Rezydencya niegdyś Władyki czyli Biskupa Turowskiego i Pińskiego....

15,00 zł
Reprint Ujście Prypeci Napoleon Orda

Reprint Ujście Prypeci Napoleon Orda

UJŚCIE Prypeci do Dniepru (Gub. Kijowska) - Połączenie sie Prypeci z Dnieprem. Rzeki, po których w przedhistorycznych czasach Jazon płynął po bursztyn do Bałtyku....

15,00 zł
Reprint Janów Napoleon Orda

Reprint Janów Napoleon Orda

JANÓW (Gub. Grodzieńska) - Miasteczko gdzie Święty Andrzej Bobola umarł 17 Maja 1657 roku.

15,00 zł
Reprint Połonga Napoleon Orda

Reprint Połonga Napoleon Orda

POŁONGA nad morzem Bałtyckiem (G. Kowieńska) - Góra Księżny Biruty matki Witolda Wielkiego, czczonej w podaniach ludu dla cnót i dobroczynności. Lud ma tę górę za mogiłę Biruty. Dziś na niej stoi kaplica otoczona stuletniemi sosnami....

15,00 zł
Reprint Kiejdany Napoleon Orda

Reprint Kiejdany Napoleon Orda

KIEJDANY nad Niewiażą (G. Kowieńska) - W XVII-ym wieku rezydencyonalny zamek XX-żąt Radziwiłłów. Potem własność Czapskich....

15,00 zł
Reprint Belweder Napoleon Orda

Reprint Belweder Napoleon Orda

BELWEDER nad Niemnem (G. Kowieńska) - Własność familji Burba. Pałac wzniesiony przez Marszałka Kleta Burbę.

15,00 zł
Reprint Wojtkuszki Napoleon Orda

Reprint Wojtkuszki Napoleon Orda

WOJTKUSZKI (G. Kowieńska) - Własność Hr. Stanisława Kossakowskiego. Jest tu kopiec, na którym miał się wznosić dworzec Świdrygełły....

15,00 zł
Reprint Wellona Napoleon Orda

Reprint Wellona Napoleon Orda

WELLONA nad Niemnem (G. Kowieńska) - Król Jagiełło i Witold W. X-że Litewski nawracając Żmujdź fundował tu kościół parafialny. Odbudował go na tychże fundamentach X-że Albrecht Stanisław Radziwiłł w XVII wieku. Na wzgórzach stał zamek pod którym bohatersko poległ Gedymin W. X-że Litwy w bitwie z Krzyżakami 1339 roku....

15,00 zł
Reprint Retów  Napoleon Orda

Reprint Retów Napoleon Orda

RETÓW nad rzeką Jurą (G. Kowieńska) - Niegdyś starostwo, teraz własność XX-żąt Ogińskich. Połac zbudowany przez X-cia Irenego Ogińskiego syna Michała Podskarbiego W-go Litewskiego....

15,00 zł
Reprint Siesiki Napoleon Orda

Reprint Siesiki Napoleon Orda

SIESIKI (G. Kowieńska) - Zamek nad jeziorem w pobliżu starożytnego Dziewałtowa. Założony przez potomków Dowmunta X-cia na Ucianie. Własność później XX-żąt Radziwiłłów na koniec Dowgiałłów. Dziś należy do Stanisława Dowgiałły....

15,00 zł
Reprint Średnik Napoleon Orda

Reprint Średnik Napoleon Orda

ŚREDNIK przy ujściu Dubissy do Niemna (G. Kowieńska) - Na wyspie stała w XIII wieku świątynia pogańska Romnowe. Tu W. X-ta Litewscy zawierali ugody z krzyżakami. W r. 1829 powódź zniszczyła wyspę z kościołem i zabudowaniami. Nad miasteczkiem wznosi się góra Zamkowa (Pilkalnas)....

15,00 zł
Reprint Birże Napoleon Orda

Reprint Birże Napoleon Orda

BIRŻE - Twierdza obronna z dawnych wieków. Od połowy XV-go wieku dziedzictwo Radziwiłłów. Zamek w ruinach. Zbudował go X-że Krzysztof Radziwiłł w 1603 r. Kilkakrotnie zdobywany przez Szwedów, zburzony został ostatecznie w wojnach Karola XII-go. Dziś własność Hr. Tyszkiewiczów....

15,00 zł
Reprint Kowno Napoleon Orda

Reprint Kowno Napoleon Orda

KOWNO - Ruiny zamku W. X-żąt Litewskich. Twierdza sławna w dziejach Litwy mianowicie w XIV wieku w wojnach z Krzyżakami. Tu zlewa się Niemen z Wilją....

15,00 zł
Reprint Szatejki Napoleon Orda

Reprint Szatejki Napoleon Orda

SZATEJKI - Własność Hr. Platerów.

15,00 zł
Reprint Mejszty Napoleon Orda

Reprint Mejszty Napoleon Orda

MEJSZTY - Własność Szymona Mejsztowicza.

15,00 zł