Kultura

Reprint Korsuń Napoleon Orda

Reprint Korsuń Napoleon Orda

KORSUŃ nad rzeką Rosią (G. Kijowska) - Pałac wzniesiony przez Księcia Stanisława Poniatowskiego podskarbiego Koronnego, Starosty Winnickiego. Rezydencya i wspaniały ogród położony na siedmiu skalistych wyspach, utworzonych przez rzekę Ros....

15,00 zł
Reprint Turbiejowka Napoleon Orda

Reprint Turbiejowka Napoleon Orda

TURBIEJOWKA nad rzeką Rastawicą (G. Kijowska) - Na polach Pawołoczy pomiędzy Mosiejowką i Turbiejowką Hetman Jeremiasz Wiszniowiecki stojąc obozem umarł r. 1651 Sierpnia 22, mając lat 39. Własność familii Potockich....

15,00 zł
Reprint Steblow Napoleon Orda

Reprint Steblow Napoleon Orda

STEBLOW (G. Kijowska) - Własność Hołowińskich. Stara lipa przed domem (dziś uschła) wstawiona przez A. Mickiewicza - "I tam na Ukrainie, czy się dotąd wznosi Przed Hołowińskich domem, nad brzegami Rosi, Lipa tak rozrośniona, że pod jej cieniami Stu młodzieńców, sto panien szło w taniec parami?? Pan Tadeusz, księga czwarta...

15,00 zł
Reprint Łuck Napoleon Orda

Reprint Łuck Napoleon Orda

ŁUCK nad rzeką Styrem i głuszcem (G. Wołyńska) - Zamek drewniany wzniesiony na wyspie przez Włodzimierza W.X. Kijowskiego około r.1000. Następnie wymurowany przez W.X. Lubarta 1325 r. Tu W.X. Witold przyjmował monarchów przez siedm tygodni r1429. Kosciół katedralny założony przez W.X. Witodla r1425 wymurowany następnie z ciosu 1640 roku przez biskupa Pawła Wołuckiego. Tu była rezydencya biskupów Łuckich dp r 1845....

15,00 zł
Reprint Olexiniec Napoleon Orda

Reprint Olexiniec Napoleon Orda

OLEXINIEC (G. Wołyńska) - Córka Alexandra Księcia Wiszniowieckiego wniosła tę majętność w dom mężowski X.X. Czartoryskich około 1570 r. Zameczek obronny zbudowany przeciw napadom Tatarskim. W końcu XVIII wieku Olexiniec należał do Józefa X. Czartoryskiego ostatniego potomka lini XX. Koreckich. Przeszedł następnie do Familii Rzyszczewskich i teraz jest własnością Hr. Alexandra Rzyszczewskiego....

15,00 zł
Reprint Rydoml Napoleon Orda

Reprint Rydoml Napoleon Orda

RYDOML (G. Wołyńska) - Regina na Hoszczy Księżna Sołomerecka darowała majętność i dawny zamek rodzinny r 1637 Księciu Mikołajowi Czartoryskiemu i jego żonie Jzabeli Siostrze Księcia Samuela Koreckiego. Teraz własność Hr. Alexandra Rzyszczewskiego....

15,00 zł
Reprint Połock Napoleon Orda

Reprint Połock Napoleon Orda

POŁOCK NAD DŹWINĄ PRZY UJŚCIU POŁOTY (G. Wołyńska) - Kościół na starem zamczysku. Starożytne to miasto od XII-go wieku uznawało zwierzchność Litwy....

15,00 zł
Reprint Lucyn Napoleon Orda

Reprint Lucyn Napoleon Orda

LUCYN nad jeziorem Łuza (G. Witebska) - Ruiny obronnego zamku krzyżackiego założonego w końcu XIII-go wieku przez Hermistrza Kawalerów Mieczowych Konrada von Herzogenstein....

15,00 zł
Reprint Sarya Napoleon Orda

Reprint Sarya Napoleon Orda

SARYA nad rzeką Saryą (G. Witebska) - Własność Łopacińskich. Kaplica grobowa rodzinna zbudowana przez Ignacego Łopacińskiego. Architektem był Gustaw Schacht....

15,00 zł
Reprint Krasław Napoleon Orda

Reprint Krasław Napoleon Orda

KRASŁAW nad Dzwiną (G. Witebska) - Od 1729 własnoś Hr. Platerów

15,00 zł
Reprint Paniowce Napoleon Orda

Reprint Paniowce Napoleon Orda

PANIOWCE NAD RZEKĄ SMOTRYCZ (G. Podolska) - Jan Potocki Wojewoda Bracławski wzniósł tu zamek obronny 1598 r. Tu była drukarnia Ewangelistów pod dyrektywą Wawrzyńca Małachowicza. Zamek zniszczony został r. 1651 przez Kozaków i Tatarów. Teraz własność Karola Starzyńskiego....

15,00 zł
Reprint Bar Napoleon Orda

Reprint Bar Napoleon Orda

BAR nad Rowem (G. Podolska) - Mury obronnego zamku wystawionego przez królowę Bonę w r.1537 gdzie później zawiązała się konfederacya 1768 roku. Cerkiew z byłemi szkołami....

15,00 zł
Reprint Landwarow Napoleon Orda

Reprint Landwarow Napoleon Orda

LANDWAROW (G. Wileńska) - Pałac Józefa Hr. Tyszkiewicza.

15,00 zł
Reprint Troki Napoleon Orda

Reprint Troki Napoleon Orda

TROKI nad jeziorem Trockiem(G. Wileńska) - Starożytne miasto litweskie odnowione przez W. X Gedymina w 1321 roku. Wpośród jeziora wznoszą się ruiny zamku syna jego Kiejstuta....

15,00 zł
Reprint Dudy Napoleon Orda

Reprint Dudy Napoleon Orda

DUDY (G. Wileńska) - Na polach należących do Ludwika Radeckiego Mikulicza stoi mur z drobnych kamyków złożony, jeden z najdawniejszych pogańskich zabytków na łitwie. Lud zowie go kamieniem ofiarnym....

15,00 zł
Reprint Zaosie Napoleon Orda

Reprint Zaosie Napoleon Orda

ZAOSIE (G. Mińska) - Niegdyś Własność Stryja Adama Mickiewicza. Adam tu się urodził r. 1798 Grudnia 24 w czasie gdy ojciec jego Mikołaj zarządzał gospodarstwem brata swojego....

15,00 zł
Reprint Ubiel Napoleon Orda

Reprint Ubiel Napoleon Orda

UBIEL (G. Mińska) - Własność familij Moniuszków. Tu się urodził Stanisław Moniuszko Kompozytor d. 5 Maja 1820 r.

15,00 zł
Reprint Grodno Napoleon Orda

Reprint Grodno Napoleon Orda

GRODNO NAD RZEKĄ NIEMNEM (G. Grodzieńska) - Kościół farny ufundowany przez W. Księcia Witolda na schyłku XIV wieku. Wzniesiony następnie wspaniały Kościół dla zakonu Jezuitów przez Isajkowskiego biskupa Smoleńskiego r. 1633. Obok Kościoła przy Ulicy Brygidzkiej stoi dotychczas kamienica, w której umarł Stefan Batory r. 1587....

15,00 zł
Reprint Raudań Napoleon Orda

Reprint Raudań Napoleon Orda

RAUDAŃ (G. Kowieńska) - Starożytny zamek z cegły nietynkowanej dla tego zwany po Litewsku Raudonas (czerwony). Zbudował go W. Mistrz Krzyżacki Ludolf Koenig von Weitzau r. 1343. Odzyskał go zrąk zakonu Witold W. X. L. w r. 1384. Nadany został przez Zygmunta Augusta Kryszpenowi Kirszenstejnowi....

15,00 zł
Reprint Giełgudów Zamek Napoleon Orda

Reprint Giełgudów Zamek Napoleon Orda

GIEŁGUDÓW ZAMEK (G. Kowieńska) - Zamek Giełgudowski nad Niemnem niedaleko Jurburka. - Zbudował go prawdopodobnie Marszałek Zakonu Krzyżackiego Ulrich Jungingen i nazwał Königsburgiem. - Należał do familij Eperies a następnie od r. 1686 do Giełgudów....

15,00 zł
Reprint Lida Napoleon Orda

Reprint Lida Napoleon Orda

LIDA nad rzeką Lidzieją (G. Wileńska) - Miasteczko bardzo dawne. Ruiny zamku zbudowanego przez W.X.L. Gedymina w r. 1323. Zjeżdżali do zamku tego W.X. Witold, Jagiełło, Alexander Jagiellończyk. Tu mieszkał Tochtamysz han tatarski, Starostą lidzkim był Hadżi Giraj późniejszy han Krymski. Zamek zburzony przez Szwedów około roku 1710....

15,00 zł
Reprint Szawry Napoleon Orda

Reprint Szawry Napoleon Orda

SZAWRY (G. Wileńska) - Własność Teodora Narbutta autora Dziejów Litwy. Urodził się 1784 umarł 1864 r. Możliwość zakupu grafiki oprawionej w passe-partout i w oprawie szklanej i ramce matalizowanej w kolorze inox w cenie 50,00 zł - na zamówienie, w zakładce kontakt....

15,00 zł
Reprint Dubinki Napoleon Orda

Reprint Dubinki Napoleon Orda

DUBINKI (G. Wileńska) - Zamek warowny XX Radziwiłłów oblany jeziorem o 7 mil od Wilna. - Tu się urodziła i mieszkała Barbara Radziwiłłówna przed swem małżeństwem. Własność Hr. Benedykta Tyszkiewicza....

15,00 zł
Reprint Gierajnony Napoleon Orda

Reprint Gierajnony Napoleon Orda

GIERAJNONY (G. Wileńska) - Gierajnony wedle dawnych kronik nadane zostały przez W.X. Erdziwiłła walecznemu wodzowi Grumpia, którego syn Gastold jest szczepem znakomitej famililij Gastoldów wygasłej r. 1542. - Tu mieszkała Barbara Radziwiłłówna będąc żoną Stanisława Gastolda r. 1538. - Teraz własność familij Milewskich....

15,00 zł
Reprint Miedniki Napoleon Orda

Reprint Miedniki Napoleon Orda

MIEDNIKI (G. Wileńska) - Niegdyś letnia rezydencya W.X.L. Olgerda. - Ruiny zamku o cztery mile od Wilna. - W r. 1385 zdobył go Konrad Zolner von Rotenstein W. Mistrz Krzyżacki. - Od roku 1484 Marca 4 Zwłoki S. Kazimierza Jagiellończyka tu spoczywały aż do przeniesienia ich uroczyście do Wilna r. 1636 Sierpnia 14....

15,00 zł
Reprint Krewo Napoleon Orda

Reprint Krewo Napoleon Orda

KREWO (G. Wileńska) - Ruiny znakomitego zamku. - Tu jako w swem dziedzictwie W.X. Olgierd przebywał przed wstąpieniem na tron. - Wieża tu jest pamiętną w historyi tragicznym zgonem Kiejstuta W.K. Litewskiego od r. 1382....

15,00 zł
Reprint Giejstuny Napoleon Orda

Reprint Giejstuny Napoleon Orda

GIEJSTUNY (G. Wileńska) ? Własność poety Antoniego Edwarda Odyńca. - Tu się urodził w roku 1804.

15,00 zł
Reprint Dziewiętnia Napoleon Orda

Reprint Dziewiętnia Napoleon Orda

DZIEWIĘTNIA (G. Wileńska) - Miejsce urodzenia znakomitego powieściopisarza Ignacego Chodźki urodzonego r. 1795 umarł r. 1861 1 Sierpnia....

15,00 zł
Reprint Żemłosław Napoleon Orda

Reprint Żemłosław Napoleon Orda

ŻEMŁOSŁAW nad rzeką Gawią (G. Wileńska) - Własność familji Umiastowskich. Pałac wzniesiony przez Józefę Umiastowską....

15,00 zł
Reprint Nieśwież Napoleon Orda

Reprint Nieśwież Napoleon Orda

NIEŚWIEŻ (G. Mińska) - Miasto znane od 1224 r. Około 1430 należało do Fedka z książąt litewskich następnie własność Kiszków. Po Annie Kiszczance żonie Brodatego Radziwiłła kasztelana Trockiego staje się własnością Radziwiłłów z których Mikołaj zwany Czarnym otrzymuje w 1549 r. tytuł księcia. Książę Mikołaj Krzysztof zwany Sierotką zamek wymurował....

15,00 zł
Reprint Mir Napoleon Orda

Reprint Mir Napoleon Orda

MIR (G. Mińska) - Ruiny wspaniałego zamku zbudowanego przez Jerzego Illinicza w końcu XV wieku. Syn tegoż schodząc bezpotomnie przekazał posiadłość swoją Ks. Krzysztofowi Mikołajowi Radziwiłłowi Sierotce roku 1568....

15,00 zł
Reprint Nowogródek Napoleon Orda

Reprint Nowogródek Napoleon Orda

NOWOGRÓDEK (G. Mińska) - Miasto i zamczysko wielce historyczne. - Po sławnym napadzie Tatarów r. 1241 - Erdziwiłł W. X. L. odbudował to miasto i do Litwy przyłączył. - Tu wedle podań niektórych historyków Mendog chrzest przyjął i koronował się na Króla r. 1252. - W r. 1422 odbyły się tu ślubowiny Wł. Jagiełły z Zofiją X-czką Kijowską....

15,00 zł
Reprint Hruszówka Napoleon Orda

Reprint Hruszówka Napoleon Orda

HRUSZÓWKA (G. Mińska) - Dziedzictwo familji Rejtanów teraz własność Józefa Rejtana.

15,00 zł
Reprint Smolhow Napoleon Orda

Reprint Smolhow Napoleon Orda

SMOLHOW (G. Mińska) - Miejsce urodzenia poety Ludwika Kondratowicza znanego pod pseudonimem Władysława Syrokomli. - Urodził się d. 17 Września 1822 r. - Umarł w Wilnie d. 15 Września 1862 roku....

15,00 zł
Reprint Towiany Napoleon Orda

Reprint Towiany Napoleon Orda

TOWIANY (G. Mińska) - Towiany należały w XVIII wieku do Morykoniego pisarza Litewskiego który tu piękny pałac zbudował i ogród założył. - Teraz własność Ks. Karola Radziwiłła....

15,00 zł
Reprint Ołyka Napoleon Orda

Reprint Ołyka Napoleon Orda

OŁYKA (G. Mińska) - Własność niegdyś Kiszków. Ołyka przeszła później do Radziwiłłów. Mikołaj Czarny otrzymał tytuł Księcia od Cesarza Karola V r. 1549. Pierwszym ordynatorem Ołyki był X. Stanisław Marszałek Kor. Litew. R. 1589 - Kozacy zniszczyli miasto. R. 1648 - Zamek obronny założony został r.1564 - Kościół ś-tej Trójcy zbudował Ks. Albrecht Stanisław Radziwiłł Kanclerz WLit. r. 1635....

15,00 zł
Reprint Beresteczko Napoleon Orda

Reprint Beresteczko Napoleon Orda

BERESTECZKO, nad rzeką Styrem (Gub. Wołyńska) - Plac bitwy Króla Jana Kazimierza z Bohdanem Chmielnickim 28 Czerwca 1651r., w której poległo 30 000 Tatarów i Kozaków. Zabrał im król 40 dział. Pomnik grobowy Alexandra księcia Prońskiego kasztelana Trockiego aryanina podług zwyczaju tej sekty pochowanego na szczerem polu. W oddaleniu pomnik 5000 dziewic zamęczonych przez Tatarów....

15,00 zł
Reprint Łohojsk Napoleon Orda

Reprint Łohojsk Napoleon Orda

ŁOHOJSK (G. Mińska) - Miasteczko znane od r. 1128. - W 1505 Tatarzy zniszczyli tutejszy zamek i synów Symona Ks. Czartoryskiego w jasyr zabrali. Wasyl Tyszkiewicz Wojewoda Podlaski pojął Alexandrę Czartoryską córkę Symona. - Od tej pory Łohojsk staje się dziedzictwem Tyszkiewiczów potwierdzonem dla domu przywilejem Zygmunta I r. 1528. Po zburzeniu zamku przez Szwedów r. 1706 Hr. Stanisław Tyszkiewicz na zamczysku Klasztor Bazylianów fundował. - Dziś własność Hr. Konstantego archeologa i pisarza....

15,00 zł
Reprint Peczara Napoleon Orda

Reprint Peczara Napoleon Orda

PECZARA nad rzeką BOHEM (G. Podolska) - Za panowania Turcyi nad Podolem sułtan oddał niezaludnioną okolicę r. 1682 hospodarowi Multan Dukasowi który w Peczarze nad Bohem swój zamek zbudował. R. 1685 Sułtan Peczarę nadał Jurkowi Chmielnickiemu mianując go księciem Sarmacyi. Teraz własność Hr. Konstantego Potockiego....

15,00 zł
Reprint Janów Napoleon Orda

Reprint Janów Napoleon Orda

JANÓW nad rzeką Śniwodą (Gub. Podolska) - Tu się urodził Stefan Witwicki poeta r 1801-Umarł w Rzymie r. 1847.-Własność niegdyś Księdza Stanisława Chołoniewskiego....

15,00 zł
Reprint Białynicze Napoleon Orda

Reprint Białynicze Napoleon Orda

BIAŁYNICZE (G. Mohilewska) - Miasteczko nad Drucią. Dawniej Własność XX Sapiehów. Kościół niegdyś Karmelitów słynny cudownym obrazem N. M. Panny fundował tu Lew X Spapieha kanclerz W. Litewski w 1923r. Później własność XX Ogińskich....

15,00 zł
Reprint Homel Napoleon Orda

Reprint Homel Napoleon Orda

HOMEL nad SOŻĄ (G. Mohilewska) - Jedno z największych i najbogatszych starostw. Tu przed pałacem stoi posąg konny Księcia Józefa Poniatowskiego dłuta Thorwaldsena przeznaczony dla miasta Warszawy wystawiony kosztem składki Wojskowej po pięć groszy. Obecnie własność Księcia Paszkiewicza....

15,00 zł
Reprint Liszków Napoleon Orda

Reprint Liszków Napoleon Orda

LISZKÓW - Niedaleko Druskienik na lewym brzegu Niemna prawdopodobnie dawna twierdza Litewska Nauenpillis. Na górze (pilkalnas) wznoszą się resztki wieży Kamiennej. Twierdza zdobyta i zniszczona przez W. Marszałka i Komtura Krzyżackiego Kuno Hattenstein 1381 r....

15,00 zł
Reprint Oświej Napoleon Orda

Reprint Oświej Napoleon Orda

OŚWIEJ (Gub:Witebska) - Oświej należał do Wojewody Mścisławskiego Józefa Hrabiego Hylzena, po którym w r.1781 posiadłość ta przeszła na Szadurskich. Były tu szkoły pensya panien i szpital. Staraniem właściciela w skutek testamentu J. Hylzena kilka tysięcy młodzieży obojej płci otrzymało szkolne wychowanie...

15,00 zł
Reprint Kamieniec Litewski Napoleon Orda

Reprint Kamieniec Litewski Napoleon Orda

KAMIENIEC LITEWSKI (Gubernija Grodzieńska) - Miasteczko leżące przy granicy puszczy Białowieżskiej, niedaleko Brześcia Litewskiego. - Wieża dotąd stojąca pozostała z obronnego zamku zbudowanego przeciw Jadźwingom około r. 1276 przez Oleska z rozkazu Włodzimierza Księcia Wołyńskiego....

15,00 zł
Reprint Skoki Napoleon Orda

Reprint Skoki Napoleon Orda

SKOKI (Gubernia Grodzieńska) - Niedaleko Brześcia miejsce urodzenia Juliana Ursyna Niemcewicza wojaka, pisarza i poety. - Urodził się 16 Lutego 1757 r. Umarł w Paryżu 21 Maja 1841 r....

15,00 zł