Kultura

Reprint Rożnów  Napoleon Orda

Reprint Rożnów Napoleon Orda

ROŻNÓW nad rzeką Dunajcem (Galicya) - Ruiny zamku założonego przez Piotra Rożnę w XIV wieku. Był w posiadaniu Zawiszy Czarnego a następnie Jana Tarnowskiego Hetmana Wielkiego Koronnego....

15,00 zł
Reprint Dębno Napoleon Orda

Reprint Dębno Napoleon Orda

DĘBNO (Galicya) - Miejsce znane od roku 1244. Zameczek ten obronny wzniesiony został przez Jakuba Odrowąża z Dębna i Szczekocina kasztelana Krakowskiego. Należał do Odrowąża, za Sprawy r. 1490. Długosz o tej miejscowości wspomina. Był własnością Tarłów, Lanckorońskich, Dębińskich, teraz należy do rodziny Jastrzębskich....

15,00 zł
Reprint Szczepanów Napoleon Orda

Reprint Szczepanów Napoleon Orda

SZCZEPANÓW (Galicya) - Wieś na wschód Bochni, pamiętna urodzeniem Ś-go Stanisława Szczepanowskiego Biskupa Krakowskiego z matki Bogny i ojca Wielisława r. 1030. Kościółek wzniesiony jest na miejscu chatki gdzie się urodził Ś-ty Stanisław, którego Papież Innocenty IV. r. 1253 w poczet świętych policzył. Zachowana we czci studzienka z której wody był ochrzczony. Długosz wzniósł w tej wsi Kościół w stylu gotyckim koło r. 1460 na cześć Ś-go Stanisława....

15,00 zł
Reprint Melsztyn Napoleon Orda

Reprint Melsztyn Napoleon Orda

MELESZYN nad rzeką Dunajcem (Galicya) - Ruiny zamku zbudowanego na wysokiej skale przez Spieymira kasztelana Krakowskiego około r 1330. Syn jego Jaśko stał się przodkiem znakomitej rodziny Melsztyńskich herbu Leliwa. Jeden z nich Spyłek zostawszy w 18 r. życia Wojewodą Krakowskim, popierał wybór Jagiełły na króla, zginął nad Worsklą w wyprawie W. X. L. Witolda r.1399 przeciw Tatarom. Dobra te następnie przeszły do Tarnowskich pochodzących z jednego szczepu z Melsztyńskimi, później zaś Jordanów, Tarłów i Lanckorońskich. Zamek został zniszczony za konfederacji Barskiej r. 1771....

15,00 zł
Reprint Przemyśl Napoleon Orda

Reprint Przemyśl Napoleon Orda

PRZEMYŚL nad rzeką Sanem (Galicya) - Podanie mówi, że założycielem miasta był Przemysław czyli Leszek I. Podług kronikarzy zawojował miasto w r. 981. Włodzimierz W. X. Kijowski. Odzyskane przez Bolesława Chrobrego roku 1018 przechodzi następnie pod władzę Jarosława ks. Kijowskiego r. 1026. Bolesław Śmiały zdobywa Zamek r 1069. Często napadany przemyśl, zdobyty i wcielony do Polski przez Kazimierza W-go r. 1340. Miasto posiada dwie starożytne stolice biskupie....

15,00 zł
Reprint Czorsztyn  Napoleon Orda

Reprint Czorsztyn Napoleon Orda

CZORSZTYN NAD DUNAJCEM (Galicya) - Dawny zamek na wyniosłej skale założony podobno w r. 1236 przez Wydżgę. Wzmocnił go i odnowił Kazimierz W. Po kilkakroć był w rękach opryszków którzy stąd pustoszyli okolicę; siłą zbrojną zamek od nich odebrano. Władysław Jagiellończyk jadąc na objęcie trony węgierskiego r. 1440. dwa dni tu gościł. Chronił się tu chwilowo przed Szwedami król Jan Kazimierz r. 1655. Na drugiej stronie Dunajca leży zamek węgierski Niedzica....

15,00 zł
Reprint Baranów Napoleon Orda

Reprint Baranów Napoleon Orda

BARANÓW NAD WISŁĄ (Galicya) Bogusław Jaksyca wzniósł ten zamek r. 1135 przez Pomorzan wziętych w niewolę. Późniejszy dziedzic Paweł Gozdawczyk darował go Kazimierzowi W. Król oddaje Baranów Piotrowi Grzymalczykowi za uratowanie mu życia na wojnie. Litwini zburzyli zamek r. 1376. Gościł tu nieraz król Stefan Batory. Dobra przechodzą do Leszczyńskich 1575. Wiśniowieckich, Lubomirskich, Małachowskich, Firlejów, Sanguszków, Krasickich. N koniec Dolańskich. Tu była założoną drukarnia roku 1628....

15,00 zł
Reprint Drohowyże Napoleon Orda

Reprint Drohowyże Napoleon Orda

DROHOWYŻE (Galicya) - Hrabia Stanisław Skarbek dorobiwszy się bardzo znacznego majątku, zapisał swój fundusz na utworzenie Polskiego Teatru we Lwowie i zakładu na wychowanie 400 sierot chłopców i tyleż dziewcząt oraz na utrzymanie 50 Starców. Dzieci przez 7 lat pobierają nauki i uczą się rzemiosł. Wymurował na ten zakład Dobroczynny obszerny Gmach w Drohowyżu. Zakład ten na utrzymanie pobiera rocznie 86,000 złotych Reńskich....

15,09 zł
Reprint Wiśnicz  Napoleon Orda

Reprint Wiśnicz Napoleon Orda

WIŚNICZ (Galicya) - Posiadłość znakomitej rodziny Kmitów, z których Piotr -W-da Krakowski Marszałek W. K. starożytny zamek odnowił i obwarował. Dom Kmity był otwarty dla uczonych rodaków. Wiśnicz został kupiony przez K. Lubomirskich r. 1590. Ks Stanisław w skutek ślubu uczynionego na wojnie Chocimskiej r. 1621 założył kościół Karmelitów i tu został pochowany. Gmach obronny był zamieszkany do r 1780 przez Elżbietę z Ks. Czartoryskich Lubomirską, która przeniosła swoją rezydencyę do Łańcuta....

15,00 zł
Reprint Biecz Napoleon Orda

Reprint Biecz Napoleon Orda

BIECZ NAD RZEKĄ ROPĄ (Galicya) - W r. 1125. Biecz i okolice spustoszone zostały przez Wołodara Ks. Przemyślskiego. Miasto oddane jest kapitule Krakowskiej roku 1294. W roku 1311, przyłączone do dóbr królewskich. W 1400 r. powtórzone tu zostały przez poselstwa układy małżeństwa króla Jagiełły z Anną hr. Cylejską. Okrągła baszta widoczna na rysunku należała do domu, gdzie się urodził Marcin Kromer sekretarz trzech królów i dziejopis w r. 1512....

15,00 zł
Reprint Buczacz  Napoleon Orda

Reprint Buczacz Napoleon Orda

BUCZACZ NAD RZEKĄ STRYPĄ (Galicya) - Ojcowizna znakomitej rodziny Buczackich herbu Habdank. Jakub biskup Płocki z r. 1542 był ostatnim jej potomkiem. Po zdobyciu Kamieńca, Mahomet IV. r. 1672 stanął tu obozem i zawarł traktat nieszczęśliwy dla Polski. Powtórnie zajęli Turcy to miasto r. 1675 i ostatecznie zamek zburzyli. Tu Jan III stojąc obozem r. 1687 składał rady wojenne, względem zdobycia Kamieńca. Przeszedł Buczacz w posiadanie Mikołaja Potockiego starosty Kaniowskiego, który tu ufundował klasztor Bazylianów z konwiktem dla nauk 10 uczniów szlacheckich....

15,00 zł
Reprint Skała Napoleon Orda

Reprint Skała Napoleon Orda

SKAŁA NAD RZEKĄ ZBRUCZEM (Galicya) - Zamek dawnej sięga przeszłości. Książęta Koryatowicze odbudowali go około r 1331 po zniszczeniu przez Tatarów. Witold W.X. L. obrażony na Teodora Koryatowicza zdobywa zamek 1395 r. Po jego zgonie 1430 starostwo Skała wcielone jest do Polski. R. 1518. St Lanckoroński z polecenia króla Zygmunta, odbudował zamek powtórnie zniszczony przez Tatarów. Teraz należy Skała do Hr. Gołuchowskich....

15,00 zł
Reprint Krasiczyn Napoleon Orda

Reprint Krasiczyn Napoleon Orda

KRASICZYN NAD RZEKĄ SANEM (Galicya) - Aleksy syn Jakóba z Siecina od r. 1540, zaczął się pisać Krasickim. Stanisław Kaszt. Przemyślski rozpoczął r. 1592 wznosić potężny zamek obronny, otoczony wodą, dokończył go syn jego Marcin Wojew. Podolski. Tenże jeżdżą w legacyi do Ferdynanda II cesarza Rzymskiego otrzymał tytuł Comitis S. R. J. czyli hrabiego, dla siebie i sukcessorów. Wspaniały zamek tutejszy który ugaszczał trzech królów z rodu Wazów, jest teraz własnością księcia Adama Sapiehy....

15,00 zł
Reprint Tęczyn Napoleon Orda

Reprint Tęczyn Napoleon Orda

TĘCZYN (Galicya) - Zamek zbudowany około roku 1320 przez z Nawoja z Przegini herbu Topor, którego syn Jędrzej Wojewoda Krakowski przybrał imię Tęczyńskiego. Tęczyn z dobrami przez małżeństwo Izabelli córki Jana Wojewody Krakowskiego przeszedł w dom Opalińskich. Po bitwie pod Grunwaldem Jagiełło tu osadził kilku znakomitych jeńców krzyżackich. Zamek należący do Ks. Lubomirskich oblężony został przez Szwedów w r. 1655 i uległ rabunkowi. Mieszkalnym będąc do r. 1703 należał w zeszłym wieku do Ks. Czartoryskich. Teraz jest w ruinie....

15,00 zł
Reprint Stary Sącz  Napoleon Orda

Reprint Stary Sącz Napoleon Orda

STARY SĄCZ CZYLI SANDECZ (Galicya) - Znane miasto około roku 1163. Bolesław Wstydliwy darował roku 1257 ziemie Sandeckie żonie swojej Kunegundzie. Tu królowa została mniszką Klaryską jako też siostry jej Jolanta wdowa po Bolesławie pobożnym Ks. Kaliskim i Jadwiga wdowa po Wład. Łokietku. Kr. Kunegunda zwana Kingą zmarła tu r. 1292 przez Stolicę Apostolską policzona w poczet świętych. Długosz i Kalimach tu przemieszkiwali ze swymi uczniami synami Kazimierza IV Jagiellończyka. Od r. 1526 była tu drukarnia Jana z Sącza....

15,00 zł
Reprint Jazłowiec Napoleon Orda

Reprint Jazłowiec Napoleon Orda

JAZŁOWIEC NAD RZEKĄ OLEHOWCEM (Galicya) - Ruiny zamku Jazłowieckich herbu Habdank. Następnie zamek przechodził do Sieniawskich, do Jana Radziwiłła kasztelana Trockiego, Koniecpolskiego W. H. K. Lubomirskich i Poniatowskich. Jan III r. 1687 tu się rozłożył obozem oczekując skutku wyprawy ks. Jakóba Sobieskiego na Kamieniec Podolski. R. 1711 przybyli tu posłowie od Wezyra i hana Tatarskiego z oświadczeniem dobrej i nienaruszonej przyjaźni dla Polski. Obok ruin jest zakład naukowy panien Niepokalanego Poczęcia. W kościele znajduje się grobowiec Mikołaja Gomólki twórcy muzyki do psalmów Dawidowych Kochanowskiego um. r. 1609....

15,00 zł
Reprint Częstochowa Napoleon Orda

Reprint Częstochowa Napoleon Orda

CZĘSTOCHOWA (Polska)Gubernia Piotrkowska - Starożytna osada, która od r. 1382 zasłynęła cudownym obrazem Matki Boskiej przywiezionym z Bełza przez Władysława ks. Opolskiego. Tenże książę osadził tu zakon Paulinów sprowadzony z Węgier. Obronił Częstochowę w r. 1655 od Szwedów świętobliwy przeor ks. Augustyn Kordecki na czele 160 żołnierzy. 70 zakonników przeciw 1200 Szwedom. Teraźniejszy kościół wzniesiony w r. 1693....

15,00 zł
Reprint Olsztyn  Napoleon Orda

Reprint Olsztyn Napoleon Orda

OLSZTYN (Polska)Gubernia Piotrkowska - Na wyniosłej górze mały zamek obrócił Kazimierz Wielki w mocną warownię. Tu był więziony słynny z rozbojów Maciej Borkowicz Wojewoda Poznański i stracony śmiercią głodową. Silne oblężenie wojsk Arcyksięcia Maxymiliana wytrzymał tu mężny Kacper Karliński dowódca zamku oddając na śmierć dziecko własne w obronę kraju i Króla. Zamek zburzony za wojen szwedzkich....

15,00 zł
Reprint Brzeźnica Napoleon Orda

Reprint Brzeźnica Napoleon Orda

BRZEŹNICA (Polska) - Miasteczko założone przez Leszka Czarnego r. 1265. Tu się urodził r. 1415 Jan Długosz jeden z pierwszych historyków Polskich, i nauczyciel Synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Kościół starożytny założony w XIV wieku, prawdopodobnie w nim Długosz został ochrzczony. W miasteczku jest kościółek z modrzewia zbudowany r. 998....

15,00 zł
Reprint Łęczyca Napoleon Orda

Reprint Łęczyca Napoleon Orda

ŁĘCZYCA (Polska) Gubernia Kaliska - Kazimierz Sprawiedliwy założył zamek powiększony następnie i wzniesiony z muru przez Kazimierza Wielkiego. Miasto starożytne słynne w dziejach zjazdem narodowym w r. 1180....

15,00 zł
Reprint Wysocice Napoleon Orda

Reprint Wysocice Napoleon Orda

WYSOCICE (Polska) Gubernia Kielecka - Jeden z najdawniejszych w Polsce Kościołów zbudowany z ciosowego kamienia roku 1023....

15,00 zł
Reprint Mirów Napoleon Orda

Reprint Mirów Napoleon Orda

MIRÓW (Polska) - Zamek założony prawdopodobnie w XIII wieku. Władał nim jako lennością Władysław Książę Opolski od r. 1378. Król Jagiełło odebrał mu zamek r 1396 za nadużycia. - Dobra te stały się własnością Korony - następnie przeszły do Myszkowskich i Męcińskich. Gdy r. 1683 obozował tu król Jan III idąc pod Wiedeń zamek już był w ruinie....

15,00 zł
Reprint Bobolice Napoleon Orda

Reprint Bobolice Napoleon Orda

BOBOLICE (Polska) - Król Ludwik Węgierski nadał zamek ten prawem Władysławowi Ks. Opolskiemu r. 1370 od nieposłusznego odebrał r. 1396 Władysław Jagiełło i włączył do dóbr koronnych. Później własność Myszkowskich i Męcińskich....

15,00 zł
Reprint Wieruszów Napoleon Orda

Reprint Wieruszów Napoleon Orda

WIERUSZÓW NAD RZEKĄ PROSNĄ (Polska) - Kościół K.K. Paulinów wystawiony r. 1401 przez Bernarda Wierusza Sędziego ziemi Wieluń-skiej. W tym klasztorze umarł r.1673 Ksiądz Augustyn Kordecki mężny obrońca Częstochowy....

15,00 zł
Reprint Bieniszew Napoleon Orda

Reprint Bieniszew Napoleon Orda

BIENISZEW (Polska) Gubernia Kaliska - Miejsce pustelnicze pięciu towarzyszy Ś-go Wojciecha w 1004. Na miejscu ich męczeństwa wzniesiony tu został w roku 1640 wśród gęstego lasu klasztor Kamedułów przez Wojciecha Kadzidłowskiego Kasztelana Inowrocławskiego. W r. 1781 Zakonnicy kościół wymurowali....

15,00 zł
Reprint Siewierz Napoleon Orda

Reprint Siewierz Napoleon Orda

SIEWIERZ NAD RZEKA CZARNĄ PRZEMSZĄ (Polska) - Miasteczko dawne królewskie darowane przez Kazimierza Sprawiedliwego r. 1180 chrzestnemu jego synowi Kazimierzowi Ks. Szląskiemu. W r. 1443 razem z zamkiem nabyte zostało od Ks. Cieszyńskiego Wacława przez Zbigniewa Oleśnickiego Biskupa i Kardynała na rzecz krakowskiego. Biskupstwa. Biskupi Krakowscy od 1484 tytułowali się Książętami Siewierskimi....

15,00 zł
Reprint Wieluń Napoleon Orda

Reprint Wieluń Napoleon Orda

WIELUŃ (Polska) Gubernia Kaliska - Miasto założone przez Kazimierza Sprawiedliwego. Kazimierz W. wystawił tu zamek 1350 r. i otoczył miasto murem z pięcioma basztami. Wieluń jako lenno był w posiadaniu Ks. Władysława Opolskiego. Jagiełło przyłączył go do Korony r. 1395. Brama Krakowska w bliskości niej znajdowały się narzędzia tortur używanych przez sądy miejskie...

15,00 zł
Reprint Olkusz Napoleon Orda

Reprint Olkusz Napoleon Orda

OLKUSZ (Polska) - Kościół Farny z XIV w. fundowany przez Władysława Łokietka, wzniesiony z ciosu różno kolorowego. Olkuskie kopalnie ołowiu znane były już w r. 1292. Kopalnie srebra zasłynęły za czasów Kazimierza W. Wylew rzeczki Baby r 1674 zniszczył jedne i drugie do szczętu. Tu umarł S-ty Jan Kanty będąc proboszczem w Olkuszu....

15,00 zł
Reprint Wiślica Napoleon Orda

Reprint Wiślica Napoleon Orda

WIŚLICA NAD RZEKĄ NIDĄ (Polska) Gubernia Kielecka - Miasto starożytne sławne statutem Wiślickim nadanym krajowi przez Kazimierza W. r. 1347. Przez kilka wieków było miejscem zjazdów sejmowych małopolskiej Szlachty. Kościół N. P.. Maryi zaczęty przez Władysława Łokietka, skończony przez Kazimierza Wielkiego...

15,00 zł
Reprint Chęciny Napoleon Orda

Reprint Chęciny Napoleon Orda

CHĘCINY (Polska) - Zamek bardzo starożytny zbudowany na marmurowej skale. W nim jako twierdzy niezdobytej przechowywano w czasie wojen skarby krajowe. Władysław Łokietek zwołał tu r. 1331 walny zjazd Wojewodów i Kasztelanów dla ustanowienia praw. Stąd udał się z rycerstwem na pole bitwy pod Płowcami. Szwedzi w r. 1657 i 1707 zamek zniszczyli....

15,00 zł
Reprint Kielce Napoleon Orda

Reprint Kielce Napoleon Orda

KIELCE (Polska) Gubernia Kielecka - Jedno z najdawniejszych miast Polskich wspominane w dziejach od XII wieku. Własność i ulubiona siedziba biskupów Krakowskich. Dawny zamek biskupi przebudował i ozdobił Jakób Zadzik Biskup Krakowski i Kanclerz Wielki Koronny r. 1638...

15,00 zł
Reprint Bolesławiec Napoleon Orda

Reprint Bolesławiec Napoleon Orda

BOLESŁAWIEC NAD RZEKĄ PROSNĄ (Polska) Gubernia Kaliska - Zamek założony przez Bolesława Pobożnego Księcia Kaliskiego r. 1269 - Odzyskany od Czechów wraz z powiatem przez Kazimierza Wielkiego r. 1335. W XVII wieku dwukrotnie przez Szwedów zburzony, więcej się z ruin nie podniósł....

15,00 zł
Reprint Koło  Napoleon Orda

Reprint Koło Napoleon Orda

KOŁO NAD RZEKĄ WARTĄ (Polska) Gubernia Kaliska - Starożytne miasteczko założone przez Wójta Jana Henryka z Warty za panowania Kazimierza Wielkiego roku 1362. Tenże król wzniósł tu zamek i miasto murem otoczył. Składali tu rady królowie Władysław Jagiełło i Kazimierz Jagiellończyk....

15,00 zł
Reprint Smoleń Napoleon Orda

Reprint Smoleń Napoleon Orda

SMOLEŃ (Polska) - Starożytny zamek na wysokiej górze o cztery wiorsty od Pilicy. Wzniesiony przez Seweryna Bonara przeciw napadom Tatarskim....

15,00 zł
Reprint Gidle Napoleon Orda

Reprint Gidle Napoleon Orda

GIDLE NIEDALEKO RZEKI WARTY (Polska) - Starożytny modrzewiowy kościółek zbudowany wedle podania r.1059, co potwierdza napis dotąd widoczny na drzwiach kościelnych. - Zwiedzał go w r. 1521 Jan Łaski Prymas i Kanclerz Kościółek odnowiony r. 1768....

15,00 zł
Reprint Mojkowce Napoleon Orda

Reprint Mojkowce Napoleon Orda

MOJKOWCE (Polska) Gubernia Piotrkowska - Ruiny zamku Floryana Sarjusza rycerza za Władysława Łokietka rannego w słynnej bitwie pod Płowcami 1331 r. przodka rodziny Zamojskich. W oddaleniu widać ruiny zamku Bąkowa góra złego sąsiada Sarjusza o którym śmiertelnie ranny rycerz mówił królowi: wolę cierpieć od rany jak od złego sąsiada....

15,00 zł
Reprint Rabsztyn Napoleon Orda

Reprint Rabsztyn Napoleon Orda

RABSZTYN (Polska) - Osada zamieszkała niegdyś przez Niemców po wyludnieniu kraju przez Tatarów i przez nich prawdopodobnie nazwana Raubstein. Obronny zamek założony został przez Melsztyńskich.- Odebrany w 1439 r. Spytkowi z Melsztyna przeszedł na własność Królewską. - Zygmunt III oddał starostwo Rabsztyńskie Michałowi Wolskiemu Marszałkowi W. K. który zamek rozszerzył i ozdobił. Zniszczyli go Szwedzi....

15,00 zł
Reprint Ogrodzieniec Napoleon Orda

Reprint Ogrodzieniec Napoleon Orda

OGRODZIENIEC (Polska) Gubernia Kielecka - Ogrodzieniec r. 1385 należał do Włodka z Ogrodzieńca podczaszego koronnego. W XVI wieku Seweryn Bonar - Kasztelan Sandecki i Baron na Ogrodzieńcu wzniósł ten wspaniały zamek, który następnie przeszedł prawem dziedziczenia do Jana z Firlejów Marszałka W. K. Zniszczony został przez Szwedów w r. 1655....

15,00 zł
Reprint Miechów Napoleon Orda

Reprint Miechów Napoleon Orda

MIECHÓW (Polska) Gubernia Kielecka - Kościół i Klasztor wystawiony przez Jaxę herbu Gryf r. 1162 dla sprowadzonych przezeń z Zie- mi Świętej Templariuszów Bożogrobców w Polsce Miechowitami zwanych. - Tu się urodził r. 1486 Maciej Miechowita uczony medyk, historyk i długoletni rektor Akademii Krakowskiej. Umarł r. 1523....

15,00 zł
Reprint Jędrzejów Napoleon Orda

Reprint Jędrzejów Napoleon Orda

JĘDRZEJÓW NAD BRZEŹNICĄ (Polska) Gubernia Kielecka - Starożytny Kościół i Klasztor Cistersów założony wedle Długosza 1140 r. przez Braci Janisława i Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Klemensa z rodu Gryfów. - Wzbogacony nadaniami przez Biskupów Krakowskich Gedona i Wincentego Kadłubka historyka który tu r. 1223 życie świętobliwe zakończył a w r. 1764 zaliczony został w poczet błogosławionych....

15,00 zł
Reprint Czarnce Napoleon Orda

Reprint Czarnce Napoleon Orda

CZARNCE (Polska) Gubernia Kielecka - Dziedzictwo sławnego Stefana Czarnieckiego Hetmana Polnego Koronnego ur. w r. 1599. Kościół zbudowany przez tegoż Hetmana w r. 1639. Trzy stare drzewa pozostały z jego ogrodu....

15,00 zł
Reprint Książ Wielki Napoleon Orda

Reprint Książ Wielki Napoleon Orda

KSIĄŻ WIELKI NAD RZEKĄ NIDZICĄ (Polska) Gubernia Kielecka - Niegdyś gniazdo znakomitej rodziny Tenczyńskich z których Stefan Wojewoda Krakowski w r. 1120 pisał się Hrabią z Książa. Ziemowit Książę Mazowiecki spalił miasteczko r. 1383 jako własność przeciwnika swego Spytka z Melsztyna. W r. 1601 Piotr Myszkowski Wojewoda Rawski uczynił Książ Ordynacyą którą od 1727 po Myszkowskich odziedziczyli Wielopolscy....

15,00 zł
Reprint Bendzin Napoleon Orda

Reprint Bendzin Napoleon Orda

BENDZIN NAD CZARNĄ PRZEMSZĄ (Polska) - Zamek zbudowany przez Bolesława Wstydliwego w połowie XII w. wzmocniony został przez Kazimierza W-go który miasto przy nim założył. Tu Jan III jadąc na odsiecz Wiednia 1683. spotkany przez posła Cesarskiego Carafę błagającego Króla o szybką pomoc. Zamek zrujnowany przez Szwedów, należał w r. 1836 do Edwarda Hr. Raczyńskiego....

15,00 zł
Reprint Grodzisko Napoleon Orda

Reprint Grodzisko Napoleon Orda

GRODZISKO W DOLINIE PRĄDNIKA (Polska) Gubernia Kielecka - Henryk Brodaty ks. Szląski zbudował tu r. 1228 gród warowny zwany Długą Skałą. Bolesław Wstydliwy zamienił warownię na klasztor i oddał go siostrze swojej Salomei wdowie po Kolomanie królu Halickim. Tu w zakonie Klarysek Ks. Salomea spędziła ostatnie siedem lat świętobliwego życia, tu zmarła r. 1267 i policzona została w poczet świętych....

15,00 zł
Reprint Ojców Napoleon Orda

Reprint Ojców Napoleon Orda

OJCÓW W DOLINIE PRĄDNIK (Polska) Gubernia Kielecka - Ruiny zamku w miejscowości najeżonej malowniczymi skałami, który wedle podania był warownią Skarbimira Wojewody Krakowskiego, za Bolesława Krzywoustego. - Tu w sąsiednich pieczarach stalaktytowych ukrywał się przed Czechami Władysław Łokietek między latami 1292 a 1300. Syn Kazimierz Wielki wzniósł tu zamek nazwany na pamiątkę Ojcem czyli Ojcowem....

15,00 zł
Reprint Pieskowa Skała Napoleon Orda

Reprint Pieskowa Skała Napoleon Orda

PIESKOWA SKAŁA (Polska) - Ludwik Król Węgierski i Polski r. 1377 darował zamek z przyległościami Piotrowi Szafrańcowi w którego rodzie posiadłość ta dwa wieki zostawała. w r. 1603 Zamek przeszedł na własność Michała Zebrzydowskiego Kasztelana Krakowskiego który go wzmocnił i powiększył. - Zniszczony przez Szwedów odbudowany został r. 1760 przez Jana Hieronima Wielopolskiego. - Spalony r. 1863 odnowiony przez teraźniejszego właściciela Hrabiego Mieroszewskiego....

15,00 zł