Graf_ika

Reprint Żytomierz Napoleon Orda

Reprint Żytomierz Napoleon Orda

ŻYTOMIERZ nad rzeką Teterow (Gub. Wołyńska) - Żytomierz założony przez Żytomira w IX wieku towarzysza Asholda i Dira, naczelników normandzkich. Katedra zbudowana przez Samuela Ożgę, biskupa kijowskiego w pierwszysch latach XVIII wieku....

15,00 zł
Reprint Zwiahel Napoleon Orda

Reprint Zwiahel Napoleon Orda

ZWIAHEL Nowogrod Wołyński (Gub. Wołyńska) - Niegdyś własność W. X. Litewskich następnie w XV wieku Xiążąt Zwiahelskich. Alexander Jagielończyk darował X. Konstantemu Ostrogskiegu. Zamek zniszczony w 1648 przez Zygmunta Przyjemskiego wczasie zbuntowanego miasta. Ostatniemi czasy Xięstwo Zwiahelskie należało w części do familji Hr. Potockich....

15,00 zł
Reprint Zwaniec Napoleon Orda

Reprint Zwaniec Napoleon Orda

ZWANIEC naprzeciw Chocimia nad Dniestrem (Gub. Podolska) - Jagiełło nadał Zwaniec r. 1431 Swyczkowi z Leczyna. Należał do Jazłowieckich Lanckorońskich. Walenty Kahnowski wzniósł tu zamek obronny w XVII w. Znaczną grał rolę Zwaniec w czasie wojen z Turkami. Ostatniem Właścicielem był Włodzimierz Komar...

15,00 zł
Reprint Zółkiew Napoleon Orda

Reprint Zółkiew Napoleon Orda

ŻÓŁKIEW (GALICYA) - Gniazdo rodzinne i posiadłość znakomitego Hetmana Stanisława Żółkiewskiego herbu Lubicz. W kościele tutejszym znajduje się jego grobowiec. Miasto przeszło następnie na własność Daniłowiczów. Teofila, corka Daniłowicza, a matka króla Jana III wniosła Żółkiew w dom Sobieskich. Piotr Wielki r. 1707 w Styczniu w czasie najścia Szwedów tu w Żółkwi wydał w polskim języku Uniwersał, że wspólnie z Rzecząpospolitą wypędzi Karola XII i da całą pomoc dla zachowania praw kraju przy wolnej elekcyi króla....

15,00 zł
Reprint Żnin Napoleon Orda

Reprint Żnin Napoleon Orda

ŻNIN (Księstwo Poznańskie) - Starożytna fara w tym kościele znajdują się metryki tu ochrzczonych braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich, sławnych uczonych, którzy urodzili się we wsi pobliskie....

15,00 zł
Reprint Złotoryja Napoleon Orda

Reprint Złotoryja Napoleon Orda

ZŁOTORYJA NAD WISŁĄ (Księstwo Poznańskie) - Ruiny zamku przy ujściu Drwęcy do Wisły. Kazimierz Wielki go przebudował w r. 1343. Opanował zamek w 1374 r. Władysław Biały książę Gniewkowski, porzuciwszy życie zakonne. Sędziwoj z Szynina Starosta Wielkopolski obległ Władysława i zmusił do poddania się Twierdzę tę zdobywali kilkakrotnie Krzyżacy. Wykupiona została od nich w roku 1404 przez Jagiełłę....

15,00 zł
Reprint Zinkow Napoleon Orda

Reprint Zinkow Napoleon Orda

ZINKOW nad rzeką Uszką (Gub. Podolska) - Zamek założony 1458 p. Jędrzeja ze Sprawy Odrowąża Wojewody ruskiego. Zburzone miasto przez Tatarów i Turków. Następnie był własnością Sieniawskich i Czartoryskich, a po Czartoryskich przeszedł do X. Wirtemberskiego....

15,00 zł
Reprint Żemłosław Napoleon Orda

Reprint Żemłosław Napoleon Orda

ŻEMŁOSŁAW nad rzeką Gawią (G. Wileńska) - Własność familji Umiastowskich. Pałac wzniesiony przez Józefę Umiastowską....

15,00 zł
Reprint Żelazowa Wola Napoleon Orda

Reprint Żelazowa Wola Napoleon Orda

ŻELAZOWA WOLA (Polska) Gubernia Warszawska Własność niegdyś Hrabiego Skarbka, miejsce urodzenia najgenialniejszego muzyka polskiego Fryderyka Franciszka Szopena (Chopin) ur. tu 2 Marca 1809 um. w Paryżu 17 Paźd. 1849 r. Pochodził jak wieść niesie od Mikołaja Szopa dworzanina królewskiego który z Królem Stanisławem Leszczyńskim udawszy się do Francyi 1740 zmienił swe nazwisko na Chopin....

15,00 zł
Reprint Zator Napoleon Orda

Reprint Zator Napoleon Orda

ZATOR (Galicya) - Miasto założone r. 1292. dawna stolica Księstwa Zatorskiego. R. 1494 Janusz książę Zatorski sprzedał swe księstwo królowi Janowi Olbrachtowi. Zamienione na starostwo, wcielone zostało do Województwa Krakowskiego. Ostatni starosta Piotr Dunin nabywszy tę majętność od rządu austriackiego, starożytny zamek mieszkalnym uczynił. Teraz własność Hrabiów Potockich....

15,00 zł
Reprint Zasław Napoleon Orda

Reprint Zasław Napoleon Orda

ZASŁAW (G. Wołyńska) - Zamek obronny pod Horymen założony r.1456 przez Juryi Wasylewicza z Książąt Ostrogskich i Zasławskich.Teraz własność Xięcia Romana Sanguszki....

15,00 zł
Reprint Zaosie Napoleon Orda

Reprint Zaosie Napoleon Orda

ZAOSIE (G. Mińska) - Niegdyś Własność Stryja Adama Mickiewicza. Adam tu się urodził r. 1798 Grudnia 24 w czasie gdy ojciec jego Mikołaj zarządzał gospodarstwem brata swojego....

15,00 zł
Reprint Zamość Napoleon Orda

Reprint Zamość Napoleon Orda

ZAMOŚĆ (Polska) Gubernia Lubelska Miasto warowne z zamkiem założone w r. 1580 przez Jana Zamojskiego Kanclerza i Hetmana W.K. Zatwierdził ordynację Król Zygmunt III. r. 1589. Jan Zamojski fundował tu Akademię z dziesięciu katedrami. - W kolegiacie zbudowany r. 1600 znajduje się grób jego i późniejszych członków domu Zamojskich. - Zamość kilkakrotnie był palony i niszczony. W 1648 oblegał go Bohdan Chmielnicki, w 1656 dobywał Duglas generał Szwedzki. Oblężeni odparli mężnie oba najazdy....

15,00 zł
Reprint Wysokie Litewskie Napoleon Orda

Reprint Wysokie Litewskie Napoleon Orda

WYSOKIE LITEWSKIE (Gub. Grodzieńska) - Starożytne siedlisko Książąt Sapiehów. - Książę Aleksander Sapieha Kanclerz W. Litewski ufundował w r. 1785 Klasztor X.X. Bonifratrów ze szpitalem dla chorych. - Teraz własność Hrabiny Maryi Potockiej....

15,00 zł
Reprint Wysocice Napoleon Orda

Reprint Wysocice Napoleon Orda

WYSOCICE (Polska) Gubernia Kielecka - Jeden z najdawniejszych w Polsce Kościołów zbudowany z ciosowego kamienia roku 1023....

15,00 zł
Reprint Wydobicki Monaster Napoleon Orda

Reprint Wydobicki Monaster Napoleon Orda

WYDOBYCKI MONASTER (G. Kijowska) - Prawosławny Wydobycki Monaster niedaleko Kijowa.

15,00 zł
Reprint Wołodarka Napoleon Orda

Reprint Wołodarka Napoleon Orda

WOŁODARKA (G. Kijowska) - Posiadłość P.Leopolda Abramowicza. Ogród nad rzeką Rosią.

15,00 zł
Reprint Wojtkuszki Napoleon Orda

Reprint Wojtkuszki Napoleon Orda

WOJTKUSZKI (G. Kowieńska) - Własność Hr. Stanisława Kossakowskiego. Jest tu kopiec, na którym miał się wznosić dworzec Świdrygełły....

15,00 zł
Reprint Włocławek Napoleon Orda

Reprint Włocławek Napoleon Orda

WŁOCŁAWEK NAD WISŁĄ (Polska) Gubernia Warszawska - Miasto założone przez Władysława II (1139-1148) i nadane Biskupom Kujawskim. Napadane często przez Pomorzan, Prusów [!] i Krzyżaków. Katedra z Kruszwicy tu była przeniesiona r.1159. Kościół Katedralny zniszczony został przez Jana ks. Czeskiego posiłkującego Krzyżaków r.1329 - po odbudowaniu w r. 1340 staraniem Bis. Macieja z Golańczewa, zrabowany przez Krzyżaków r.1431. Biskup Kujawski w razie śmierci Prymasa tytułował się Interrex, sejmy zwoływał i króla koronował....

15,00 zł
Reprint Wiszniowiec Napoleon Orda

Reprint Wiszniowiec Napoleon Orda

WISZNIOWIEC nad Horyniem (Gub. Wołyńska) - Zamek obronny założony przez Dymitra Korybuta około 1395 r. Wiszniowiec należał r 1513 do X.X. Czartoryskich, powrócił do Wiszniowieckich r. 1610. Pałac nowożytny założył w dawnych ruinach X. Jeremiasz, a dokończył Król Michał Korybut r 1720. Wiszniowiec należy do Hr Włodzimierza de Brohl Platera....

15,00 zł
Reprint Wiśnicz  Napoleon Orda

Reprint Wiśnicz Napoleon Orda

WIŚNICZ (Galicya) - Posiadłość znakomitej rodziny Kmitów, z których Piotr -W-da Krakowski Marszałek W. K. starożytny zamek odnowił i obwarował. Dom Kmity był otwarty dla uczonych rodaków. Wiśnicz został kupiony przez K. Lubomirskich r. 1590. Ks Stanisław w skutek ślubu uczynionego na wojnie Chocimskiej r. 1621 założył kościół Karmelitów i tu został pochowany. Gmach obronny był zamieszkany do r 1780 przez Elżbietę z Ks. Czartoryskich Lubomirską, która przeniosła swoją rezydencyę do Łańcuta....

15,00 zł
Reprint Wiślica Napoleon Orda

Reprint Wiślica Napoleon Orda

WIŚLICA NAD RZEKĄ NIDĄ (Polska) Gubernia Kielecka - Miasto starożytne sławne statutem Wiślickim nadanym krajowi przez Kazimierza W. r. 1347. Przez kilka wieków było miejscem zjazdów sejmowych małopolskiej Szlachty. Kościół N. P.. Maryi zaczęty przez Władysława Łokietka, skończony przez Kazimierza Wielkiego...

15,00 zł
Reprint Winnica Napoleon Orda

Reprint Winnica Napoleon Orda

WINNICA (G. Podolska) - Ruiny murów Pojezuickich założonych r. 1618, tu były niegdyś Szkoły Publiczne.

15,00 zł
Reprint Winnagóra Napoleon Orda

Reprint Winnagóra Napoleon Orda

WINNAGÓRA (Księstwo Poznańskie) - Własność nadana przez Napoleona I Generałowi Henrykowi Dąbrowskiemu za zasługi i waleczność. Urodził się 29 Sierpnia 1755 r., umarł w Winnejgórze 26 Czerwca 1818 r. Spoczywa ciało jego w kaplicy przybudowanej do kościoła, założonego w r. 1357....

15,00 zł
Reprint Wilno Napoleon Orda

Reprint Wilno Napoleon Orda

WILNO (gub. Wileńska) - Dolny zamek założony przez W.X. Gedymina r 1322. Odbudowany 1505 przez Alexandra Jagiellończyka dla żony Heleny córki Iwana Wasylewicza. Tu mieszkali Królowie Zygmunt I i Zygmunt August. Zniszczony za Wojny Szwedzkiej 1661. Stał w murach do 1797 przytykając murami do Kaplicy Św. Kazimierza. Zrysowany z natury przez Architekta Rossa r 1793....

15,00 zł
Reprint Wilno - Zamek Barbary Radziwiłłównej Napoleon Orda

Reprint Wilno - Zamek Barbary Radziwiłłó...

WILNO (gub. Wileńska)- Ruiny pałacu Barbary Radziwiłłówny, żony Zygmunta Augusta Króla, zrysowany z natury przez architekta J. C. Rossa, rozebrany r. 1828....

15,00 zł
Reprint Willanów Album widoków i pamiątek... Skimborowicz, Gerson

Reprint Willanów Album widoków i pamiąte...

Willanów.Album widoków i pamiątek.  

100,00 zł
87,00 zł
Reprint Wilanów Napoleon Orda

Reprint Wilanów Napoleon Orda

WILANÓW NAD WISŁĄ (Polska) Gubernia Warszawska Jan ks. na Wiźnie i Zakroczymiu nadaje tę własność r. 1377 Stanisławowi ze Strzelczykowa. Król Jan III kupił Milanów i przezwał go Wilanowem. Zbudował tu pałac i ozdobił pysznym ogrodem. Umarł tu Król 17 Czerwca 1696 r. Wilanów r. 1724 kupiony został od królewicza Konstantego Sobieskiego przez Helenę z Lubomirskich Sieniawską. Córka jej Zofja wniosła tę własność w dom Książąt Czartoryskich. Następnie Wilanów przeszedł do Książąt Lubomirskich i hr. Potockich....

15,00 zł
Reprint Wieś i miasteczko

Reprint Wieś i miasteczko

"Wieś i miasteczko” - Wieś i miasteczko materiały do architektury polskiej, wydawnictwo Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1916.Oprawa twarda, ekoskóra włoska ze złoceniami, wyklejka zadrukowana Na okładce naklejka przedstawiająca fotografię  Dworu w Kowalach Pańskich Papier środka: kreda Format: 215 x 305 mm Liczba stron: 212 Wydanie: 2010    ...

56,00 zł
Reprint Wierzchownia Napoleon Orda

Reprint Wierzchownia Napoleon Orda

WIERZCHOWNIA (G. Kijowska) - Niegdyś rezydencya Hańskich teraz posiadłość Generała Hrabiego Adama Rzewuskiego.

15,00 zł
Reprint Wieruszów Napoleon Orda

Reprint Wieruszów Napoleon Orda

WIERUSZÓW NAD RZEKĄ PROSNĄ (Polska) - Kościół K.K. Paulinów wystawiony r. 1401 przez Bernarda Wierusza Sędziego ziemi Wieluń-skiej. W tym klasztorze umarł r.1673 Ksiądz Augustyn Kordecki mężny obrońca Częstochowy....

15,00 zł
Reprint Wieluń Napoleon Orda

Reprint Wieluń Napoleon Orda

WIELUŃ (Polska) Gubernia Kaliska - Miasto założone przez Kazimierza Sprawiedliwego. Kazimierz W. wystawił tu zamek 1350 r. i otoczył miasto murem z pięcioma basztami. Wieluń jako lenno był w posiadaniu Ks. Władysława Opolskiego. Jagiełło przyłączył go do Korony r. 1395. Brama Krakowska w bliskości niej znajdowały się narzędzia tortur używanych przez sądy miejskie...

15,00 zł
Reprint Widoki Warszawy Gerson Lerue 1852

Reprint Widoki Warszawy Gerson Lerue 185...

Wydanie albumowe, reprint oryginału wydanego nakładem Julisza Schmidta w Paryżu w 1852 roku....

59,00 zł
40,00 zł
Reprint Wenecya Napoleon Orda

Reprint Wenecya Napoleon Orda

WENECYJA NAD JEZIORAMI (Księstwo Poznańskie) - Niedaleko Gąsawy miał tu być dognany r. 1227 Leszek Biały i zabity przez Świętopełka księcia Pomorskiego. Inni śmierć jego przytaczają na polach Marcinkowo. Mieszkał w zamku opryszek zwany Jaśko z Poznania, który tyle zrządził bezprawia, że od niego powstało przysłowie: Straszny jak Djabeł Wenecki . Jaśko był ukarany z rozkazu Jagiełły....

15,00 zł
Reprint Wellona Napoleon Orda

Reprint Wellona Napoleon Orda

WELLONA nad Niemnem (G. Kowieńska) - Król Jagiełło i Witold W. X-że Litewski nawracając Żmujdź fundował tu kościół parafialny. Odbudował go na tychże fundamentach X-że Albrecht Stanisław Radziwiłł w XVII wieku. Na wzgórzach stał zamek pod którym bohatersko poległ Gedymin W. X-że Litwy w bitwie z Krzyżakami 1339 roku....

15,00 zł
Reprint Węgrowiec  Napoleon Orda

Reprint Węgrowiec Napoleon Orda

WĘGROWIEC NAD RZEKĄ WEŁNĄ (Księstwo Poznańskie) - Starożytny kościół Panny Maryi, założony w r. 1381. Sławne opactwo Cystersów z kościołem i klasztorem z r. 1396. Tu się modlił w r. 1540, ksiądz Jakub Wujek, tłumacz Pisma Świętego - umarł r. 1597...

15,00 zł
Reprint Warszawa Napoleon Orda

Reprint Warszawa Napoleon Orda

WARSZAWA NAD WISŁĄ (Polska) Gubernia Warszawska Po Gnieźnie i Krakowie trzecia stolica Polski. Pierwszy raz wspomniana Warszawa r.1224 w Akcie Konrada I Mazowieckiego jako wieś Książęca- Kościół Ś-go Jana Katedralny założony r. 1250. Janusz Ks. Mazowiecki tu przeniósł stolicę z Czerska i wzniósł główne skrzydło Zamku 1403 do 1406. Od Zygmunta Augusta staje się miejscem połączonych sejmów Polski i Litwy. Zygmunt III r. 1596 powiększa zamek i przenosi tu stolicę kraju....

15,00 zł
Reprint Ujście Prypeci Napoleon Orda

Reprint Ujście Prypeci Napoleon Orda

UJŚCIE Prypeci do Dniepru (Gub. Kijowska) - Połączenie sie Prypeci z Dnieprem. Rzeki, po których w przedhistorycznych czasach Jazon płynął po bursztyn do Bałtyku....

15,00 zł
Reprint Ujazd Napoleon Orda

Reprint Ujazd Napoleon Orda

UJAZD - KRZYŻTOPÓR ZWANY (Gubernia Radomska). Ruiny ogromnego zamku wystawionego przez Krzysztofa z Tenczyna Ossolińskiego W-dę Sandomierskiego. Było w nim sali ile miesięcy, okien ile dni w roku. Majętność ta przeszła do Kalinowskich, następnie kupił Ujazd w końcu XVII w Kajetan Sołtyk Biskup Krakowski. Na bramie ujazdowej widać krzyż i topór herb Ossolińskich. ...

15,00 zł
Reprint Ubiel Napoleon Orda

Reprint Ubiel Napoleon Orda

UBIEL (G. Mińska) - Własność familij Moniuszków. Tu się urodził Stanisław Moniuszko Kompozytor d. 5 Maja 1820 r.

15,00 zł
Reprint Tyniec Napoleon Orda

Reprint Tyniec Napoleon Orda

TYNIEC NAD RZEKĄ WISŁĄ (Galicya) - Niedaleko Krakowa Bolesław Chrobry z żoną Judytą fundowali tu na wysokiej skale kościół i klasztor Benedyktynów około r. 1015. Obok klasztoru Konrad Książę Mazowiecki zbudował zamek obronny r. 1246. Bolesław V. Wstydliwy zdobył tę warownię. Syn Zygmunta III. Karol Ferdynand biskup Wrocławski był tu Opatem roku 1635 i nosił właściwy temu opactwu tytuł Arcy-opata, Szwedzi zniszczyli zamek r. 1655. Trzęsienie ziemi r. 1786 oderwało ogromny kawał skały....

15,00 zł
Reprint Turów Napoleon Orda

Reprint Turów Napoleon Orda

TURÓW nad Prypecią (Gub. Mińska) - Stolica Xsięstwa Turowskiego i Pińskiego. Miasto założone przez Trua za czasów najazdów Normandów Waregów. Rezydencya niegdyś Władyki czyli Biskupa Turowskiego i Pińskiego....

15,00 zł
Reprint Turbiejowka Napoleon Orda

Reprint Turbiejowka Napoleon Orda

TURBIEJOWKA nad rzeką Rastawicą (G. Kijowska) - Na polach Pawołoczy pomiędzy Mosiejowką i Turbiejowką Hetman Jeremiasz Wiszniowiecki stojąc obozem umarł r. 1651 Sierpnia 22, mając lat 39. Własność familii Potockich....

15,00 zł
Reprint Tum Napoleon Orda

Reprint Tum Napoleon Orda

TUM POD ŁĘCZYCĄ (Polska) Gubernia Kaliska Jeden z najdawniejszych kościołów w Polsce mający znaczenie Archikolegiaty. Data założenia podług wmurowanej tablicy r. 967 we dwa lata po przyjęciu Chrześcijaństwa. Wedle podania wzniósł świątynię z kamienia ciosowego Piotr Dunin. - Posiada ozdoby z XI i XII wieku. W górnych częściach wyrestaurował ją w przeszłym wieku Kajetan Sołtyk Biskup Krakowski....

15,00 zł
Reprint Trzemeszno Napoleon Orda

Reprint Trzemeszno Napoleon Orda

TRZEMESZNO(KSIĘSTWO Poznańskie) - Kościół jednej z najstarszych fundacji, założony wraz z opactwem Kanoników Regularnych przez Mieczysława I, około r. 966. Opat tutejszy Michał Kościesza Kosmowski wzniósł teraźniejszy kościół na fundamentach starych w r. 1773. Bolesław Chrobry złożył tu czasowo relikwie Ś-go Wojciecha, do których pielgrzymował tu Jagiełło r. 1410. W skarbcu znajduje się kielich mszalny Ś-go Wojciecha i drugi ofiarowany przez Dąbrówkę....

15,00 zł