Reprint Somosierra - Teka grafik

 • szt.
 • 399,00 zł

24 reprinty grafik wraz z esejem Zbigniewa Dunin Wilczyńskiego poświęconym bitwie pod Somo-Sierrą i jej ujęciu w sztuce.

Wydanie jest dokumentem, zapisem przebiegu bitwy, a jednocześnie prezentacją najcenniejszych grafik poświęconych szarży pod Somosierrą.
Ogromną zaletą tej publikacji jest to, że został zachowany przy druku pierwotny format sztychów, czego, należy podkreślić, do tej pory nikt nie dokonał. Teka została wydana w bibliofilskim nakładzie 250 egzemplarzy i zawiera: esej autorstwa dra Zbigniewa Dunin Wilczyńskiego oraz reprinty 24 najcenniejszych grafik biało-czarnych i kolorowych, między innymi H. Verneta, H. Bellange oraz rysunki umundurowania szwoleżerów płk B.Gembarzewskiego.
Są bitwy, które przechodzą do historii, wyciskają piętno na dziejach wojen i kampanii, stając się z biegiem czasu legendą. Niewątpliwie należy do nich szarża Pierwszego Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej pod Somosierrą 30 listopada 1808 roku. Zwycięstwo na oczach Cesarza okryło chwałą Pułk, zaś uczestnicy brawurowego ataku przeszli do historii.
Najtrafniej ocenił znaczenie Bitwy pod Somosierrą w naszych dziejach brytyjski historyk Robert Mc Nair, podkreślając "że miała ona wielki wpływ na cały naród w okresie, kiedy Polska wracała na nowo do życia". Na dobre, czy na złe? wpływ ten przetrwał po dziś dzień.

 

Informacje o papierze, na którym wydrukowano grafiki:

Papier Canson Edition Antique White importowany na specjalne zamówienie o gramaturze 250 g/m2

Papier zapewnia wysoką jakośœć konserwacji, stosując technologię gwarantującą długowiecznośœć dziełom sztuki.

Zalety:

 • bezkwasowośœć papieru - nie tworzą się plamki i skazy związane z czasem
 • bufor alkaliczny (odpornośœć papieru na zewnętrzne źŸródła kwasu - powietrze i kontakt z palcami)
 • barwienie w masie (wysoka odpornośœć na działanie œświatła)
 • ochrona przeciwgrzybicza (papier zawiera śœrodek grzybobójczy, zabezpieczający go przed rozwijaniem się pleœni i grzybów)
 • bez optycznych wybielaczy (naturalne wybielanie pulpy zapewnia jednakową biel papieru).

Spis grafik w Tece:
 • Po bitwie pod Somosierrą. Bataille de Somo-Sierra wg Horacego Verneta (1816) rytował P. Debucourt (1818). Akwatinta.
  Wymiary: 82x65 cm
 • Szwoleżer Lekkokonny Polski Gwardii Cesarskiej wg Horacego Verneta rytował P. Debucourt. Akwatinta.
  Wymiary: 79,6x60 cm
 • Ułan Lekkokonny Gwardii Napoleona w mundurze paradnym. Lancier Polonais en grande tenue wg Bellangé lit. G. Engelmann. Litografia (zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).
  Wymiary: 23,8x32,5 cm
 • Bitwa pod Somosierrą. Autor nieznany, kolorowana w epoce ok. 1820 r. Akwatinta.
  Wymiary: 39,4x28,9 cm
 • Wincenty Krasiński. V. C. Krasinski, Le Comte. Lith. de Ducarme r. des fossés St. Gin. lidux. Nr 24 Paris. Litografia.
  Wymiary: 19,8x27 cm
 • Dominik Xiąże Radziwiłł. Pułkownik Wojsk Polskich Xstwa Warszawskiego 1784-1813. Archives de la Bque Imp. Lith Duruy. Warszawa, wydanie DAZIARO. Litografia.
  Wymiary: 24,1x30,7 cm
 • Wincenty Leon Szeptycki. Wizerunek w mundurze oficera Pułku Lekkokonnego Gwardii. Akwarela (bez sygnatury autora).
  Wymiary: 24,8x34,8 cm
 • Oficer Pułku Lekkokonnego Gwardii. S. Pajączkowski 1950 r. Akwarela (zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).
  Wymiary: 23,8x32,3 cm
 • Bitwa pod Somosierrą. Passage de la Sommo-Sierra. A Paris chez BASSET, Rue St. Jacques Nr 64. Akwatinta.
  Wymiary: 49,5x41,3 cm
 • Czapka oficera wyższego po płk. Wincentym Krasińskim.
  Wymiary: 23,1x34,8 cm
 • Insygnia.
  Wymiary: 25x34,8 cm
 • Czapka gen. Wincentego Krasińskiego.
  Wymiary: 23,1x34,8 cm
 • Insygnia.
  Wymiary: 25x34,8 cm
 • Szabla szeregowego, typu strzelców konnych gwardii francuskiej. Rys. płk Bronisław Gembarzewski (zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).
  Wymiary: 25x34,8 cm
 • Szabla szeregowego, typu strzelców konnych gwardii francuskiej. Rys. płk Bronisław Gembarzewski (zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).
  Wymiary: 25x34,8 cm
 • Szabla szeregowego, typu strzelców konnych gwardii francuskiej. Rys. płk Bronisław Gembarzewski (zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).
  Wymiary: 25x34,8 cm
 • Szwoleżerowie Gwardii Napoleona i Żołnierz Starej Gwardii. Sur un rocher!... Lith. de Langlumé r. de l?Abbaye Nr 4. Litografia.
  Wymiary: 29,5x41,8 cm
 • Napoleon. Napoleon le Grand wg Jacques?a Louis?a Davida. Akwatinta z Akwafortą.
  Wymiary: 53,5x72,4 cm
 • Wawrosz K. Rys. Wojsko Polskie po r. 1800. Gwardia Napoleona I. Rok 1808 Tab. IIb. Nakładem Wł. Bortynowskiego. Z. M. Zadrazil fotolitografował w Krakowie.
  Wymiary: 20,9x29,4 cm
 • Wawrosz K. Rys. Wojsko Polskie po r. 1800. Gwardia Napoleona I. Rok 1808 Tab. IIc. Nakładem Wł. Bortynowskiego. Z. M. Zadrazil fotolitografował w Krakowie.
  Wymiary: 20,9x29,4 cm
 • Napoleon w wąwozie Somosierry ok. 1820 r. Rys. Hippolyt Bellange, ryt. René Rollet. Akwatinta (zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).
  Wymiary: 86,5x67 cm
 • Lanciers Polonais - Colonel Commandant wg Charlet. Imp par Auguste Bry, rue du Barc, 134 Litografia kolorowana w latach dwudziestych XIX wieku.
  Wymiary: 27,7x35,6 cm
 • Obrona sztandaru - litografia Martina Lavigne?a wg obrazu Leona Cognieta.
  Wymiary: 26,3x35,6 cm
 • Siedzący Szwoleżer. Paryż 1814.
  Wymiary: 57,6x81,5 cm
Rozmiar teki: 86 x 67 x 3 cm